Google diagnostiserar vårt smartphone-beroende, skriver ut lugnande

Allteftersom de stora namnen inom teknikvärlden börjar erkänna den inverkan deras produkter har på vårt välbefinnande börjar vi se hur företag som Google och Apple lanserar verktyg som adresserar problemen.

I ett blogginlägg om Andriod med titeln "Sökandet efter JOMO" avslöjar Google resultaten av en nyligen publicerad långsiktig studie om "överdriven smartphone-användning och hälsosam avkoppling".

Forskarna fann att ”mobila enheter med sociala medier, e-post och nyhetsappar skapar en ständig pliktkänsla vilket genererar oavsiktlig personlig stress”, oavsett ålder, kultur eller kön.

Resultaten visade att denna stress både var ett resultat av enheternas beroendeframkallande egenskaper och de appar som är installerade, och den externa och sociala skyldigheten att vara ständigt nåbar och förväntas svara.

Medan planerade pauser från mobila enheter bidrar till att mildra denna stress, fann studien att ytterligare stress blev resultatet när mobilpauserna uppstod utan att användaren kunde kontrollera det (t.ex. när ett batteri laddat ur) på grund av FOMO (Fear Of Missing Out – rädd för att missa något).

(OBS! Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska.)

 

Inställningarna i Googles "Digital Wellbeing" ska minska onödigt användande av telefonen

Inställningarna i Googles "Digital Wellbeing" ska minska onödigt användande av telefonen

Hjälp till självhjälp

I slutändan har Google i sin undersökning kommit fram till tre metoder för att ersätta FOMO med JOMO (Joy of Missing Out – glädjen av att missa något), och dessa ska underlätta avkoppling, minska frestelsen till återfall och tillåta periodvis nedkoppling.

Den första metoden innebär att användarna får verktyg som möjliggör självreflektion över telefonanvändningen, vilket gör det möjligt för dem att jämföra sin avsedda användning med den tid som de faktiskt lägger ned på sina enheter.

Den andra metoden innebär att man lägger till ett extra steg som användaren måste vidta för att öppna den problematiska appen – tanken är att även ett litet hinder kan stoppa användaren från att ofrivilligt fördjupa sig i distraktion, vilket ger tid att reflektera över sin avsikt.

Slutligen innebär idén om periodvis nedkoppling att telefoner fortfarande är enormt användbara i det moderna samhället och att det är opraktiskt att överge dem helt och hållet. Därför bör viktiga funktioner vara lättillgängliga medan distraherande och beroendeframkallande appar bör begränsas.

Den som sa det han var det

Google påpekar att flera befintliga och kommande funktioner kommer att ta hänsyn till de tre metoderna – inställningarna Digital Wellbeing i Android 9, YouTubes ”Time Watched-profil” och föräldrakontroll som Family Link bidrar alla till lösningen.

Även om det verkar misstänkt att den som skapat det problematiska systemet nu erbjuder lösningar som råkar existera inom samma system, är det uppmuntrande att jättar som Google och Apple (som kommer med sin motsvarighet till Digital Wellbeing – Screen Time) erkänner, adresserar och tar ansvar för problemet.

"Vi har ett ansvar att [...] ge människor ett sätt att återvinna sin tid och inte känna sig knutna till sina enheter", säger Google. "Tekniken bör förbättra ditt liv, i stället för att distrahera från det. Det finns mycket mer arbete att göra, men det första steget mot att införa JOMO i människors liv är att börja lyssna."

Eftersom Google lovar "mycket mer" i sättet att ta itu med problemen med överdriven smartphone-användning, kan vi bara vänta och se hur ärligt deras uppsåt verkligen är.

Harry Domanski
Harry is an Australian Journalist for TechRadar with an ear to the ground for future tech, and the other in front of a vintage amplifier. He likes stories told in charming ways, and content consumed through massive screens. He also likes to get his hands dirty with the ethics of the tech.