Re:Invent: “Våra kunder pushar oss mot en mer hållbar tjänst”

AWS ska vara vattenpositiva till 2030
AWS ska vara vattenpositiva till 2030 (Foto: Daniel Hessel)

Under de senaste åren har molntjänster börjat dyka upp på radarn i många klimatrapporter. De exakta siffrorna varierar, men molnindustrin som helhet bidrar till någonstans mellan 2,5 till 3,7 procent av alla utsläppta växthusgaser. Det är mer än vad hela flygindustrin släpper ut (2,4%). 

Medan molntjänster i många fall har ett lägre klimatavtryck än egna servrar handlar det samtidigt om att det utnyttjas betydligt mer beräkningskraft till allt mer avancerade projekt, vilket lite motverkar besparingen som fanns där från början. 

Av den anledningen har vi sett en hel del projekt inom molnsfären som motverkar utsläppen och försöker ta tillvara på exempelvis överskottsvärmen. Nyligen skrev vi om Atnorth, som använder överskottsvärmen till att värma hus. Eller Cloudist och Ecodatacenter som har netto noll utsläpp som grundläggande affärsidé.

Men hur ser det ut hos bjässen AWS? Under AWS RE:Invent slog vi oss ner med företagets hållbarhetschef, Christopher Wellise, för att prata lite närmare om ämnet.

Energi- och vattenmål

Christopher Wellise, Director, Worldwide Sustainability at Amazon Web Services (AWS)

(Image credit: Daniel Hessel)

Christopher Wellise, Director, Worldwide Sustainability at Amazon Web Services (AWS)

Under eventdagarna visade olika projekt och målsättningar inom klimat, från både AWS själva och många av deras partners. Ett tidigare mål för AWS är att de enbart ska använda energi från förnybara källor som sol och vind innan 2030. Ett arbete som hunnit komma så pass långt att de skrivit ner målet till 2025 istället.

 - Vi är redan idag en av de största köparna av hållbar energi, berättar Wellise. Utspritt över hela världen drivs våra datacenter till 85 procent av hållbar energi. Sen varierar det såklart mellan olika platser, i Stockholm är siffran över nittio procent som exempel.

Under keynoten med VD Adam Selipsky presenterades därför ett nytt mål. Företaget ska vara “vattenpositiva” innan 2030.

- Vatten är en oerhört viktig del av allt liv på jorden och därför har vi satt det här målet till 2030. För oss är såklart vatten väldigt viktigt också, eftersom vi använder det för att kyla hårdvaran i våra datacenter.

Mer ingående listar Christopher Wellise fyra olika angreppsytor som ska ta AWS till vattenpositivitet inom sju år.

  • Sensorer. IoT-sensorer övervakar all drift i AWS datacenter för att hålla koll på vattenbehov och förbrukning. Det gör att Amazons datacenter i Stockholm, också tack vare ett kyligare klimat, kan drivas utan att förbruka vatten under större delen av året.
  • Återanvändning. AWS tittar på en mängd olika lösningar för att använda exempelvis regnvatten eller gråvatten för sina datacenter.
  • Rening. Vatten som kommer ut ur AWS datacenter ska vara rent. Därför ska de bygga reningsverk på plats för att åtgärda detta.
  • Återföring. Genom ett stort antal skogs- och vegetationsprojekt världen över ska vatten kunna bindas naturligt till områden som annars riskerar torka.

Koldioxidneutrala 2040

Ett lite mer långsiktigt mål är koldioxidneutralitet, som ska ha uppnåtts till 2040. 

 - Här handlar det mycket om att titta ner på komponentnivå, förklarar Wellise. Vi undersöker hela tiden nya sätt att upphandla komponenter specifikt för deras låga koldioxidavtryck. Vidare handlar det också om att utnyttja de befintliga komponenterna maximalt över tid.

Här uppstår såklart också frågan hur de jobbar med sina kunder och partners, eftersom det kan leda till lägre energianvändning och koldioxidavtryck ur flera synvinklar.

 - Absolut jobbar vi hela tiden med hållbarhet tillsammans med våra kunder. Jag skulle faktiskt påstå att det är de som pushar oss mot att bli mer hållbara än tvärtom. Det var exempelvis efter att våra kunder börjat fråga efter det som vi lanserade vårt carbon footprint tool, så att de själva kan se sin påverkan. Samtidigt vet vi att molnet är fem gånger mer klimateffektivt än lokala servrar.

Lokala projekt

När det kommer till energimålen och vad som görs mer i detalj finns det en hel del exempel. Att använda överskottsvärme till att värma hus är inte främmande för AWS exempelvis.

 - Att använda värmen från datacenter för att värma hus är en riktigt bra idé, menar Wellise. Men det kräver samtidigt att infrastrukturen för fjärrvärme finns på plats för att det ska kunna fungera. Jag har sett att det finns flera projekt för det i Stockholm och för vår del har vi ett projekt med just det i Dublin för tillfället.

Precis som Atnorth ser de däremot ingen praktiskt vinning av att använda solceller på sina egna datacenter.

 - De byggnaderna har alldeles för liten yta och är alldeles för energikrävande för att det ska ge någon egentligt märkbar skillnad. Däremot är våra fulfillment centers för Amazons webbutik betydligt större och inte alls lika energikrävande som ett datacenter. Så där har vi faktiskt börjat utrusta dem med solceller för att kunna driva dem till stor del med egenproducerad el.

Det är ambitiösa mål och lång tid kvar, särskilt när användningen av datacenter ständigt ökar och elåtgången blir allt större. Men på samma sätt som att AWS kunnat tidigarelägga sina mål om förnybar energi finns det en enorm framtidstro på att innovation och hårt arbete kommer att leda dem i mål.

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 


Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.