Salesforces Nordenchef - Värdegrunden är kärnan i allt vi gör

Dan Bjurman, nordenchef på salesfore, på Dreamforce 2023
(Foto: Daniel Hessel)

Som Nordenchef är Dan Bjurman någorlunda ny på sin post, efter att ha tillträtt den för ungefär nio månader sedan. Däremot kan han knappast liknas vid en duvunge när det kommer till Salesforce i stort. De senaste tre åren har han lett Sverigekontoret och totalt har han samlat på sig 16 år inom företaget. En evighet inom techvärlden, där det annars är mer eller mindre kutym att flytta på sig efter ett par år. Samtidigt ger det honom en helt annan överblicksbild över hur företaget förändrats, både globalt och i Norden.

- När jag började hade vi bara Sales Cloud, berättar han. Sen har det tillkommit moduler för service, marknadsföring, eftermarknad och allt annat som vi har idag. Det är väldigt intressant att se hur väldigt mycket har förändrats under åren, samtidigt som vissa saker inte har det.

Med det syftar han på de grundvärderingar som finns inom Salesforce att inte bara kränga en produkt, utan även ge tillbaka till världen. Pledge 1% kallar de modellen, eller 1-1-1-modellen. Helt enkelt att en procent av produkten, anställdas tid och intäkter ska ges tillbaka till olika former av välgörenhet. Det och att Salesforce, med vd Marc Benioff i spetsen, ofta tar tydlig ställning i en rad frågor som kanske inte är helt vanligt bland börsnoterade bolag. Under Dreamforce har många diskussioner gått kring hur värdstaden San Francisco hanterar sina sociala problem och hur de ska kunna göras bättre.

- Även om jag skulle kunna säga att jag stannat så länge på bolaget för att vi har en världsledande produkt ligger ändå kärnan i värdegrunden. Det är kul att se hur ett så här stort bolag kan vika en betydande del av sin öppnings-keynote till att prata om sociala frågor istället för att bara sälja sin produkt, menar Bjurman.

Även på sin hemmamarknad är det något Dan Bjurman brinner för, något vi ska återkomma till.

Norden bra benchmark

Salesforces nordenchef Dan bjurman på Dreamforce 2023

(Image credit: Daniel Hessel)

När det kommer till Salesforce i Norden är det såklart en ganska liten del av en stor kaka, även om vi av börsrelaterade skäl inte kan prata några exakta siffror. Men samtidigt är Norden en viktig marknad ur andra perspektiv.

- Många av våra företag här i Norden är globala i sin design, menar Bjurman. Vi är en liten marknad och för att kunna växa behöver de tänka globalt redan från start, vilket gör att våra produkter passar bra in i den målsättningen. Samtidigt finns det väldigt mycket innovationskraft här och har egentligen alltid gjort.

Det kan kombineras med att våra nordiska marknader är väldigt tekniskt mogna, samtidigt som vi i större grad än andra länder har väldigt mycket av en ordning-och-reda-mentalitet. Med det kommer höga krav på de produkter och tjänster som används, något som i sin tur leder till att nordiska kunder värderas förhållandevis högt. En slags vilja att visa upp tankegången “kan de göra sådär i Norden med Salesforce måste det ju passa i vårt land också”.

Samtidigt är Norden en marknad som är väldigt färgad av sina respektive industrier. Mentaliteten är ganska lika mellan länderna, men dess olika industrier skapar olika förutsättningar för vilka delar av Salesforces produkter som används. Något som sticker ut är däremot användandet av Salesforce-ägda Slack i Sverige.

- Slack är intressant för att där har just Sverige det högsta antalet användare per capita i världen, vilket är väldigt roligt.

Öppen plattform skapar innovation

Innovationskraften som tidigare nämnts återkommer även i hur Salesforce används och till vad. Dan berättar bland annat om hur Sony Ericsson, på den tiden de var verksamma, skötte hela sin forecasting i Salesforce. Ett exempel Dan nämner i lite mindre skala är en lokal pingisförening som körde sitt medlemsregister via en provversion av Salesforce produkter. Ett annat exempel han har är ett företag som skötte hela sin patenthantering via Salesforce.

- Det är väldigt häftigt att se hur våra produkter kan serva allt från en liten blomsterhandel i New York upp till globala jättar som Volvo och Ericsson och att se vilka idéer som dyker upp i och med det, menar Bjurman. Just patenthantering i Salesforce var något väldigt oväntat, som nu har knoppats av till en egen tjänst på AppExchange.

Just AppExchange, Salesforces “app store” för sin plattform är viktig i sammanhanget menar Dan. 

- Det gör att du kan ha fem personer i Västerås som bygger en integration mot våra system. Eftersom det ligger i vårt ekosystem har de direkt möjlighet att sälja till en global publik och samtidigt all möjlighet att skala sin tjänst. För oss är det viktigt att kunna erbjuda möjligheter till innovation. Både för att det gynnar oss och för att det skapar en helt annan transparens.

Apropå App Store säger legenden (eller snarare Dan under vårt samtal i det här fallet) att det egentligen var just Salesforce som hade registrerat det namnet. Men Marc Benioff sålde namnet till Steve Jobs för en dollar och i gengäld var det Jobs som inspirerade till att göra AppExchange till ett öppet ekosystem för att främja innovation.

Brinner för jämställdhet och jobbmöjligheter

Under våra dagar på Dreamforce har vi hunnit prata med flera företag om hur de ser på Salesforce och hur de använder det. En historia som fastnade hos oss var ett svenskt företag som använde Salesforce, men när det var dags att bygga ut supportfunktionen via Service Cloud fanns inte kompetensen att hitta i varken Sverige, Norden eller Europa. Istället anställdes en amerikansk konsult för att sköta uppgiften. Även om det var ett par år sedan kommer såklart frågan om hönan och ägget här, för vad gör Salesforce själva för att se till att det finns lokal kompetens för att faktiskt sköta deras tjänster hos företagen?

En fråga som visar sig vara något Dan Bjurman personligen brinner för.

- Det är en väldigt viktig fråga och vi är väl medvetna om att efterfrågan är större än den lokala tillgången så att säga. Det är samtidigt ett brett problem inom techbranschen och särskilt inom ingenjörsyrken. I min roll är det en av de största, och viktigaste utmaningarna som jag ser.

Här jobbar Salesforce lokalt mycket med att se till att det finns förutsättningar för att kunna omskola sig och reskilla även mitt i livet. En typisk sådan solskenshistoria som Dan nämner är en bagare som tröttnade på sitt skrå och skolade om sig vid 42 års ålder för att numera jobba som Salesforce-konsult. 

Insatserna kommer dels från den omfattande egna utbildningsplattformen Trailhead, där vem som helst kan botanisera bland tusentals Salesforce-kurser gratis. Dels genom samarbeten med olika organisationer.

- I Sverige jobbar vi exempelvis väldigt nära Blue Road Academy, berättar han. Den organisationen jobbar med att fånga upp flyktingar, nu speciellt från Ukraina, för att utbilda och vidareutbilda dem så att de kan få ett jobb och bli en del av det land de flytt till. 

Samtidigt trycker han även på olika insatser de gör både själva och tillsammans med kunder och partners för att motverka arbetslöshet och skapa mer förmåga inom hela ekosystemet.

- Det finns en stor efterfrågan på den här typen av kunskaper, berättar han. Så det finns helt klart jobb att få när det kommer till Salesforce och Norden.

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.