Google rakentaa uuden palvelinkeskuksen Haminaan – 600 miljoonan jätti-investointi Suomeen

Google-logo
(Kuva: Image Credit: Anthony Spadafora)

Google laajentaa palvelinkeskustaan Haminan Summan entisen paperitehtaan tontilla. Uuden 600 miljoonan euron palvelinkeskuksen myötä Googlen kokonaisinvestoinnit Haminassa nousevat jo 1,4 miljardiin euroon. 

Investointi on jatkoa Googlen ja Haminan kaupungin väliselle yhteistyölle, ja uutinen otettiin ilolla vastaan myös kaupungin puolesta.

 “Tämä on suurin koskaan tehty yksittäinen investointi Haminan historiassa ja sillä on positiivinen työllisyysvaikutus sekä rakennusvaiheessa että sen jälkeen. Investointi toimii myös koko alueen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Jo yli kymmenen vuotta jatkunut yhteistyö Googlen ja Haminan kaupungin välillä on toiminut erittäin hyvin”, toteaa Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Suuri työllisyysvaikutus

Google avasi ensimmäisen palvelinkeskuksensa Haminaan jo vuonna 2009, ja palvelinkeskusten parissa työskentelee tällä hetkellä jo noin 300 ihmistä. Työvoima koostuu niin IT-teknikoista, sähkö- ja mekaniikkainsinööreistä, turvallisuushenkilökunnasta kuin hallinta- ja ravintolahenkilökunnastakin.

“Tutkimuksen mukaan palvelinkeskuksiin tehdyt investoinnit vaikuttavat myönteisesti Suomen digitaaliseen edelläkävijyyteen Euroopassa, työpaikkojen luontiin, uusien taitojen kehittymiseen paikallisesti ja ylipäätään taloudellisiin mahdollisuuksiin”, sanoo Googlen maajohtaja Antti Järvinen.

Copenhagen Economics julkaisi vuonna 2017 raportin, jonka mukaan palvinkeskukset ovat työllistäneet vuosittain keskimäärin 1 600 ihmistä ja tuottaneet peräti 660 miljoonan euron taloudellisen hyödyn Suomelle. 

”Tarve Googlen palveluille kasvaa päivittäin ja rakennamme palvelinkeskusinfrastruktuuriamme vastaamaan tähän tarpeeseen, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti Suomen talouteen muun muassa syntyvien työpaikkojen kautta”, Järvinen jatkaa.

Google allekirjoitti viime vuonna myös kolme uutta uusiutuvan energian hankintasopimusta suomalaisten tuulipuistojen kanssa. Niiden yhteisteho on 190 megawattia, kun Googlen maailmanlaajuinen uusiutuvan energian yhteiskapasiteetti on yli 3,4 gigawattia.

”Googlen mittava palvelinkeskusinvestointi on hieno uutinen ja osoitus vakaasta ja kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä. Investointi vahvistaa Suomen digitaalista infrastruktuuria. Datakeskusten määrän positiivinen kehitys Suomessa yleisemminkin korostaa tarvetta huolehtia osaamisestamme, uusiutuvan energian saatavuudesta sekä tietoliikenneyhteyksien vahvistamisesta ja monipuolistamisesta”, sanoo Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Joonas Nurmela

Joonas Nurmela is a former Nordic Editor-in-Chief at TechRadar.