Teslas autopilot får en uppgradering

Teslas VD Elon Musk meddelade i en tweet att bilägare kommer att få en automatisk uppgradering till sina fordons självkörande program.

V9-uppdateringen planeras släppas i augusti och ska bygga vidare på Teslas autopilot-funktion, genom att förbättra de autonoma navigeringsfunktionerna och ta förare ett steg närmare till handsfree-körning.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Elon Musk nämnde i en tweet att de nuvarande problemen med mjukvaran kommer att vara "helt fixade i augusti-uppdateringen" och att V9-uppdateringen kommer "börja göra självkörande funktioner möjliga".

Säkra före det osäkra

Uppgraderingen kommer efter en period av dålig publicitet för Tesla de senaste månaderna, efter ett flertal krascher kopplade till förare som använt autopilot-funktionen.

Trots att företaget upprepade gånger pekat på mänskliga misstag i dessa fall, har det resulterat i att vissa förare känner sig förvirrade och osäkra över programvarans kvalitet, som fortfarande är menad att vara mer av en stödfunktion än en helt autonom navigatör.

V9-uppdateringen kan tekniskt sett göra förare säkrare, men Tesla och andra tillverkare av autonoma fordon verkar fortfarande ha en lång väg kvar när det gäller att bygga upp allmänhetens förtroende för fordon med självkörning.

Henry St Leger

Henry is a freelance technology journalist, and former News & Features Editor for TechRadar, where he specialized in home entertainment gadgets such as TVs, projectors, soundbars, and smart speakers. Other bylines include Edge, T3, iMore, GamesRadar, NBC News, Healthline, and The Times.