Slack vill hjälpa dig att aldrig välja fel emoji igen

shocked woman at laptop
(Foto: Shutterstock.com / Shift Drive)

Att använda emojis i chattar på arbetsplatsen kan vara mer problematiskt än du trott, visar en ny undersökning från Slack.

Samarbetsplattformen slog sig samman med språkappen Duolingo för att undersöka globala attityder till emoji, både hemma och på jobbet, och fann några potentiellt alarmerande skillnader bland användarna när det gäller hur de uppfattar symbolerna.

Det verkar nämligen som att många av oss använder samma emojis som vi använder för att chatta, flirta och skvallra med våra vänner på ett extremt oavsiktligt sätt på jobbet – vilket kan ge upphov till alla möjliga problem.

Emoji-risker

I studien deltog 9 400 hybridarbetare i Nordamerika, Asien och Europa, och undersökningen omfattade en rad olika områden, bland annat emoji-betydelser, vanor och åsikter.

Mer än hälften (58 %) av de tillfrågade säger att emoji-användning på jobbet gör att de kan kommunicera mer nyanserat med färre ord, och lika många (55 %) säger att emoji-användning effektiviserar kommunikationen på arbetsplatsen. Populära användningsområden var bland annat "ögon"-emojis för att ta en titt eller granska något, "grön bock" för att markera att något är slutfört och "upphöjda händer" för att signalera att arbetet är väl utfört.

Över hälften (57 %) av användarna anser att meddelanden är "ofullständiga" utan en emoji, och över två tredjedelar (67 %) känner sig närmare och mer sammansvetsade i en konversation när de skickar meddelanden till någon som förstår hur de använder emojis.

Slack Hybrid Working

(Image credit: Slack)

Men samtidigt kan det vara svårt att välja och skicka rätt emoji. Omkring 58 % instämmer i påståendet att de har blivit överraskade av att en viss emoji har flera betydelser, och det är vanligare att yngre generationer säger att mottagaren missförstått en emoji som de skickat.

De symboler som ses som mest olämpliga att skicka på jobbet är föga överraskande kyssen (💋), tungan (👅), bajs (💩) när du pratar om chefen och aubergine (🍆) när du pratar om kollegor. 

Flera populära emojis visade sig också vara särskilt svåra att tyda, eftersom olika grupper förknippade dem med olika betydelser.

Emojin "pengar med vingar" delade undersökningsdeltagarna i två läger, mellan dem som trodde att den betydde en förlust och de som trodde att den betydde ett inflöde av pengar. Emojin "persika" flaggades också som potentiellt för flirtig eller NFSW (inte säker/lämplig för arbete). Överraskande nog kunde emojin "lätt leende ansikte" – en av de absolut oftast förekommande – också misstolkas, eftersom vissa undersökningsdeltagare menade att den, trots att den var positivt menad, representerade "djup irritation och/eller misstro" för dem.

Petter Mattsson

Petter rapporterar om allt från de senaste filmerna, tv-serierna och spelen till vilka hörlurar som går att hitta till fyndpris just nu och hur du får dina krånglande teknikprylar att fungera som de ska igen.

Bidrag från