Samsung bekräftar att framtida mobiler - som Note 21 - inte kommer med laddare

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 (Foto: TechRadar)

En förändring som Samsung gjorde med sin nya Samsung Galaxy S21-serie var inte ett tillägg utan snarare en förlust, då de valde att inte inkludera varken laddare eller hörlurar i förpackningen, och nu har företaget bekräftat att denna förändring inte kommer att vara begränsad till enbart Galaxy S21-serien .

I ett Q&A-inlägg på företagets mobilpress-sida sade Patrick Chomet, EVP och chef för Customer Experience Office på Samsung följande:

"Vi tror att den gradvisa borttagningen av laddare och hörlurar från våra förpackningar kan hjälpa till att hantera problem med hållbar konsumtion och ta bort eventuella påtryckningar som konsumenterna känner för att ständigt behöva ta emot onödiga laddartillbehör med nya mobiler."

En gradvis förändring

Från det uttalandet låter det som att målet i slutändan är att inte längre inkludera varken laddare eller hörlurar med någon Samsung-mobil - eller andra relevanta Samsung-enheter heller. Omnämnandet av att detta kommer att ske gradvis, tyder dock på att det kommer att bli en längre process snarare än en omedelbar förändring.

Det kan alltså hända att framtida Samsung-mobiler fortfarande kommer att ha en eller båda av dessa tillbehör med i förpackningen, medan andra förmodligen inte kommer att ha det. För att sedan bli mindre och mindre vanliga med tiden.

Samsung redogjorde även varför de valt att ta bort tillbehören och förklarade att många av deras kunder återanvänder sina gamla tillbehör och att det därför är mer hållbart ur miljösynpunkt att inte inkludera laddare och hörlurar. Företaget noterade också att det har inkluderat standardiserade USB-C-laddningsportar sedan 2017, vilket innebär att även äldre laddare fortfarande kommer att fungera med nyare Samsung Galaxy-enheter.

När det gäller vilka kommande mobiler som kommer att behålla eller förlora sina laddare och hörlurar, kan vi bara spekulera för tillfället, men det är i alla fall sannolikt att Samsung Galaxy S22-serien inte kommer att ha dessa tillbehör med i förpackningen, eftersom S21-serien inte hade det.

Via Phone Arena

James Rogerson

James is a freelance phones, tablets and wearables writer and sub-editor at TechRadar. He has a love for everything ‘smart’, from watches to lights, and can often be found arguing with AI assistants or drowning in the latest apps. James also contributes to 3G.co.uk, 4G.co.uk and 5G.co.uk and has written for T3, Digital Camera World, Clarity Media and others, with work on the web, in print and on TV.