Re:invent 2022: Molnets hjälpande roll i Ukraina

Unikt samarbete mellan AWS och Ukraina i kridstid
Invasionen av Ukraina har lett till ett unikt samarbete med AWS (Foto: Daniel Hessel)

När det kommer till Ukraina hade landet redan innan den ryska invasionen satt upp ett ambitiöst mål att digitalisera statsapparaten och hur landets medborgare interagerar med den. Resultatet blev mobilappen Dia, som ger tillgång till en rad olika tjänster inom ett flertal olika statliga institutioner. Redan där fanns AWS med som en partner för att hjälpa landet utnyttja molnlösningar för Dia.

Ukrainas digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov

(Image credit: Daniel hessel)

Frågan är hur en sådan satsning, tillsammans med alla digitala register, skyddas vid en invasion? Under en session på Re:Invent fanns Ukrainas digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov på plats för att prata om det.

- I det här kriget har vi sett både hur teknologi kan döda, men också hur det kan hjälpa, inleder han.

Vad han syftar på är en troligen unik användning av AWS Snowball, molnleverantörens mobila datacenter. Några dagar efter krigsutbrottet fraktades ett antal Snowball-enheter över gränsen till Ukraina. Dessa användes sedan för att säkerhetskopiera den ukrainska regeringens hela digitala arkiv till molnet.

- AWS hjälpte oss under krigets första dagar och deras insatser räddade såväl den ukrainska regeringen som landets ekonomi, berättar Federov. Medan vi skulle kunna räkna på hur många miljoner dollar det innebär i hjälpinsatser måste vi ändå vara ärliga och säga att det inte går att sätta ett reellt värde på.

Skyddar mot cyberattacker

Den nödvändigt snabba övergången till molntjänster har hjälpt landet att både behålla viktiga data, samtidigt som Dia har kunnat drivas vidare och vara ett stöd för landets invånare. Här handlar det inte bara om att upprätthålla vad som fanns innan invasionen, utan utvecklingen fortsätter. Michail nämner bland annat nya tjänster som bankkonton och huslån som är i olika skeden av att lanseras via tjänsten.

Användningen av AWS har även lett till att effekterna av cyberattacker från den ryska sidan har kunnat minskas.

- Vi upplever såna attacker på daglig basis och kan räkna dem i tusental vid det här laget, berättar Federov. För det är inte bara ett traditionellt krig som pågår här, utan även ett cyberkrig. Det här samarbetet har lett till att vi kunnat skydda mycket av vår infrastruktur. Ryssarna kan inte förstöra molnet med sina bomber och raketer.

Nya tjänster trots pågående krig

Han fortsätter att berätta hur Dia har hjälpt till att skapa en helt ny sorts relation mellan invånare och stat i landet och hur de fortsätter att samarbeta med AWS för att utveckla tjänsten.

- Vi utmanar ständigt AWS i hur vi ska lösa nya utmaningar och har bland annat nya sätt att interagera med domstolar och rättsväsendet under utveckling. 

Med statsapparaten skyddad i molnet är det istället mer konkreta problem som landet upplever idag. Såväl staten som fristående aktörer som telefonoperatörer jobbar hela tiden med ständiga strömavbrott till följd av ryska raketangrepp.  Av den anledningen sker mycket kommunikation, när ström väl finns, via satellit. Mykhailo Fedorov pekar på det som en nyckel till att upprätthålla kommunikationen, för på samma sätt som att ryska bomber inte kan förstöra molnet kan de inte göra mycket åt satelliter i omloppsbana heller.

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.