Ny lag kan innebära ytterligare hinder för Huawei och deras 5G-nät i Sverige

(Foto: Vodafone)

Idag kommer regeringen att lägga fram ett nytt lagförslag som har att göra med de kommande 5G-nätverken i Sverige. Lagen är menad att göra det enklare att neka olika aktörer tillstånd att etablera 5G-nätverk i Sverige, om det anses finnas risker för den nationella säkerheten.

Detta är förmodligen ett resultat av kontroverserna kring Huawei och deras pågående konflikt med USA, där de anklagas för spionage och därför anses vara en säkerhetsrisk. Även om digitaliseringsministern Anders Ygeman (S) gått ut och sagt att lagstiftningen inte är menad att peka ut något enskilt land eller företag.

Den svenska regeringen har redan tagit vissa säkerhetsåtgärder inför utrullningen av 5G-nätverken. De har bland annat gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att utföra en riskanalys för IT-säkerheten i de svenska 5G-nätverken. Detta uppdrag skulle utföras tillsammans med Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt några fler organisationer.

Nu kan alltså regeringens lagförslag eventuellt bli ytterligare en säkerhetsåtgärd och förutom att enklare kunna neka aktörer helt och hållet, ska lagen även göra det möjligt att återkalla tillstånd som redan utfärdats och göra det möjligt att ställa specifika krav på tillstånd. 

Digitaliseringsministern Anders Ygeman (S) har talat med DN om lagförslaget och sade följande: "Vi kan utesluta en komponent, en leverantör av komponenter eller till och med en operatör. Vi kan pröva ägarbakgrund. Det gör det också möjligt för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att överklaga beslut i tillståndsfrågor där Sveriges säkerhet aktualiseras."

Det är värt att notera att det redan är möjligt att dra in licenser för olika mobilnät, men att den nya lagen är menad att förbättra och göra processen mycket enklare. Lagen skulle i sådana fall gälla både befintliga och framtida nätverk.

Förhoppningen är att lagen ska träda i kraft innan årsskiftet, närmare bestämt den första december, då man vill ha den redo innan de stora 5G-auktionerna drar igång i början av nästa år. 

Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.