Nu är det klart: tv-avgiften läggs på skattsedeln nästa år

(Foto: Sony)

Nu är det spikat och klart. Från och med den 1 januari 2019 kommer den tidigare radio- och tv-avgiften att ersättas med en public service-avgift. Detta var ett ganska väntat besked, då ett förslag om detta kom in från regeringen redan i april i år.

Den nya avgiften kommer att läggas direkt på skattsedeln och kommer alltså att skötas av Skatteverket, medan de tidigare kvartalsfakturorna från Radiotjänst kommer att försvinna helt.

Enligt Riksdagens beslut kommer avgiften att ligga på en procent av den beskattningsbara inkomsten, men avgiften har även ett maxtak som ligger på 1 300 kronor. Det finns dock vissa undantag, till exempel för dem som tjänar mindre än 13 600 kronor i månaden, vars avgift kommer att reduceras något.

Den nya avgiften kommer att gälla (nästan) alla, då alla som fyllt 18 och har en förvärvsinkomst kommer att vara skyldiga att betala. Personer med A-kassa, pension och sjukersättning kommer också att vara tvungna att betala, då deras inkomst fortfarande räknas som beskattningsbar förvärvsinkomst, men studenter som enbart har studiemedel behöver inte göra det. Skatteverket har meddelat att information om hur mycket just du kommer att behöva betala, kommer att finnas tillgängligt på ditt skattebesked för 2020.

Positivt eller negativt?

Beslutet kommer förmodligen att mötas av en blandad respons, då vissa kommer att dra fördel av det och andra inte. Avgiften för ensamhushåll kan till exempel bli mycket lindrigare än tidigare, medan hushåll med flera vuxna får en högre avgift. Om du till exempel bor i ett hushåll med två vuxna och två unga vuxna, kommer alla fyra att bli tvungna att betala avgiften. 

Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.