Microsoft Teams får möjlighet att anpassa bandbreddsbehovet

Microsoft Teams
(Foto: Shutterstock / Ink Drop)

Microsoft jobbar på en ny funktion för sin samarbetsplattform Teams som ska göra att tjänsten fungerar bättre och mer konsekvent, oavsett vart användaren befinner sig.

Enligt en uppdatering i Teams utvecklingsroadmap så ska en ny bandbreddskontroll låta administratören anpassa bandbreddsutnyttjandet beroende på användarens geografiska position.

"Detta låter administratören ställa in mer begränsat bandbreddsutnyttjande när en användare reser till platser med begränsad uppkoppling. När användaren sedan återvänder kan begränsningen tas bort igen."

Den nya funktionen är fortfarande under utveckling men ser ut att kunna bli tillgänglig för Teams-användare i slutet av maj.

Microsoft Teams-uppdatering

Med ökningen av arbete hemifrån och flykten från storstäderna så har många IT-team haft en del att jobba med för att säkerställa att IT-miljöerna erbjuder lika bra tillgänglighet oavsett vart du befinner dig och med vilka förutsättningar du kopplar upp dig.

Skillnaden mellan olika regioner och utbudet av snabb internetuppkoppling kan skilja sig och när vissa medarbetare har tillgång till bredband så kan andra arbeta över mobilnätet med datataksbegränsningar.

Med den nya Teams-uppdateringen så kan administratörer enkelt arbeta kring prestandaproblemen genom att begränsa hur mycket bandbredd Teams tillåts att använda, beroende på dina behov.

Till att börja med så kommer det finnas tillgång till två inställningar, AllowIPVideo samt MediaBitRateKb. Den förstnämde hanterar en användares möjlighet till videomöte och den andra styr vilken bitrate som ljud- och bilddelning använder sig av under ett möte.

Läser man mellan raderna i Microsofts roadmap-inlägg så verkar det som att Microsoft även planerar att utöka antalet inställningar efter att denna inledande förändring är klar.

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.