Cirkulär ekonomi i företagsnätverken - Dustin börjar sälja begagnat

Dustin ska vara 100% cirkulära 2030
Dustin ska vara 100% cirkulära 2030 (Foto: Dustin)

Leverantören Dustin har som mål att vara hundra procent cirkulära år 2030. Ett högt uppsatt mål som bland annat innebär att de ska erbjuda möjligheten för kunder att återbruka sin IT-utrustning i större utsträckning.

Idag presenterar de ett steg mot målet tillsammans med Cisco. Nu kan du nämligen köpa begagnad IT-utrustning från Cisco hos Dustin. Cisco i sin tur erbjuder full garanti på de återbrukade produkterna. 

Även återvinning

– För Dustin är det viktigt att bidra till den cirkulära omställningen av branschen och det är därför viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder redan använd IT-utrustning. Genom samarbetet med Cisco driver vi tillsammans utvecklingen mot en mer cirkulär IT-bransch, säger Michael Haagen Petersen, EVP Large Corporate & Public Nordic, Dustin.

I första hand riktar sig erbjudandet till offentlig sektor och större företag, men finns även tillgängligt för små- och mellanstora företag. 

Använd nätverksutrustning från Cisco som lämnas in till Dustin går antingen ut i den nya cirkulära kanalen, alternativt återvinner Dustin utrustningen om den av en eller annan anledning inte går att sälja vidare.

Via: Pressmeddelande

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.