8 oanvända teknikprylar i varje svenskt hem

Har du börjat fundera på att vårstäda? Kanske har du många techprylar som ligger och skrotar hemma? Då är du inte ensam.

En färsk undersökning från Hållbara Sverige visar att svenska folket har i genomsnitt åtta IT- och elektronikprodukter som inte längre används liggandes hemma. Detta kan vara allt från gamla mobiltelefoner till datorer, laptopar, tv-skärmar, med mera. 

Männen är tydligen ännu värre än kvinnorna på att samla på sig saker, med nio produkter per person, medan kvinnorna bara hamstrar i snitt sju oanvända prylar.

Det skiljer också mycket mellan gamla och medelålders personer. Åldersgruppen 36-45 år har flest oanvända prylar (11 stycken), medan de äldre 56-65-åringarna endast har 6 oanvända prylar hemma.

Undersökningen baseras på en webbenkät som 1 000 slumpmässigt utvalda yrkesverksamma svenskar i åldern 18-65 fyllde ut. Studien genomfördes av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av Inrego i januari 2018.

7 skäl att ha oanvänd elektronik hemma

  • Kunna ha i reserv: 53,6 %
  • För behov i framtiden: 23,1 %
  • Backup för data som finns lagrad på produkterna: 22,7 %
  • Vet inte vad jag ska göra med prylarna annars: 21,0 %
  • För att undvika att lagrad information hamnar på villovägar: 19,5 %
  • Av nostalgiska skäl: 15,7 %
  • Av bekvämlighetsskäl - enklare än att åka till skroten: 15,5 %mpty list