20 företag deltog i årets Womentor

Karin Thurberg
(Foto: Huawei/Lovisa Tivelius)

I årets upplaga av Womentor deltog alltså 20 företag, som bland annat HP, Tele2, Tre, Fujitsu, Blocket, Microsoft och Huawei. Karin Thurberg medverkade som adept för Huawei. Hos dem jobbar hon som Senior Product manager för Wireless Networks och som adept har hon fått stöd av en mentor för att stärka sin position och sitt nätverk inom branschen.

"Det är en fantastisk känsla att få tillgång till all den kompetens som nätverket inom Womentor kan ge mig. Jag hoppas också att jag själv kan bidra till att fler kvinnor ser att IT- och telekombranschen även är för dem. Själv kan jag inte tänka mig en mer spännande plats att vara ledare på när digitaliseringen påverkar hela samhället," säger Karin Thurberg, Senior Product manager hos Huawei och adept i Womentor.

Alla företag som deltar i Womentor sätter upp årsvisa mål som sedan följs upp. För Huawei Sverige har man i år satt upp målet att andelen kvinnor i studentprogrammet Seeds for the Future ska vara minst 40 %. Utöver det ska alla chefer utbildas inom jämlikhet det här året. Huawei uppmärksammar att en ökad andel kvinnor är en avgörande framgångsfaktor för att företaget ska fortsatt vara starkt och konkurrenskraftigt i framtiden. 

Womentors syfte och målsättning

Womentor är ett program som grundades 2006. Syfet är att bli ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen. Huvudsakligen vill man förändra distributionen mellan andelen kvinnor och män i branschen. I syftet ingick även att öka hela branschens, och företagens förmåga locka till sig och behålla de bästa talangerna, oavsett om de är män eller kvinnor. Dessutom vill man öka andelen kvinnor på chefsposition. Andelen av chefer som är kvinnor i branschen har ökat från 26 till 30 % under de senaste tio åren. Företag som har deltagit i Womentor har i snitt en mer positiv utveckling jämfört med resten av branschen.