Skip to main content

Nintendo Switch Joy-Cons kan dyka upp i en ny böjbar variant

(Foto: Future)

Nintendo Switch skulle kunna få nya, böjbara Joy-Con-kontroller, om man kan tro ett patent som publiceras online.

Hittat på ipforce.jp, en patentspårningswebbplats, visar den föreslagna Joy-Con-redesignen att den översta tredjedelen av en Joy-Con (där den vänstra analoga pinnen sitter och X-, A-, B-, Y-knapparna till höger sida) är böjd i en vinkel bakom skärmen.

När de inte är i handhållet läge, kan de artikuleras ytterligare, med en annan figur som visar att höljet är ännu mer flexibelt, för att erbjuda ett smidigt grepp i handen.

Mera Joy, mindre Con

Som alltid när det gäller ett patent är dess existens ingen indikation på att en faktisk produkt är under utveckling. Men om det har funnits ett område i den utmärkta Nintendo Switch som är öppen för kritik, har det varit Joy-Con-kontrollerna.

Även om deras anpassningsförmåga ska berömmas, har de plågas av anslutningsproblem, medan beslutet att flytta bort från en korrekt D-Pad-design störde vissa fans. På samma sätt kan några av knapparna kännas i minsta laget i större händer.

Från Power Glove till Wiimote är Nintendo dock inte främlingar för ovanliga kontrollkonstruktioner, så var inte alltför förvånad om dessa kommer att dyka upp i någon form i framtiden.