Huaweis P20 Pro har fuskat i benchmark-test

Efter att AnandTech tidigare denna vecka upptäckt att Huaweis flaggskeppstelefon P20 friserat siffrorna i grafik-testerna i benchmarking-appen 3DMark, har telefonens resultat plockats bort från webbplatsen tillsammans med tre andra Huawei-telefoner.

UL Benchmarks – företaget som ansvarar för populära mobila och stationära benchmarking-program som 3DMark, PCMark och VRMark – uttalade sig nyligen och hävdade att man gjort sina egna tester som bekräftade upptäckten av fusket. Som en konsekvens av detta plockade man bort Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Nova 3 och Honour Play (ett undermärke till Huawei) från sina listor.

UL upptäckte att Huawei har byggt in ett dolt prestanda-läge i sina telefoner, som endast aktiverades när enheterna kände igen 3DMark-appen. Detta gjorde då att telefonernas typiska begränsningar för batterianvändning och värmenivåer vid normal användning kringgicks, för att få ut så mycket kraft som möjligt.

(OBS! Länkade artiklar i denna recension kan vara skrivna på engelska.)

Huaweis flaggskepp P20

Huaweis flaggskepp P20

När UL jämförde den offentliga versionen av 3DMarks resultat av dessa telefoner med egna privata tester, upptäckte man att detta prestanda-läge förstärkte telefonernas poäng med upp till 47 %. Även om förekomsten av högpresterande lägen på telefoner inte är fusk per definition, anger UL:s benchmarking-regler att dessa lägen måste inaktiveras när man kör testerna.

Huawei har svarat på UL:s upptäckt, och säger att de "planerar att ge användarna tillgång till prestanda-läget så att de kan använda  maximala effekt när de behöver".

Det är oklart huruvida Huawei-användare skulle ha fått tillgång till detta läge om tillverkaren inte hade fångats med fingrarna i syltburken. Det är dessutom oklart om ägare till telefonerna som väljer att använda alternativet kan orsaka långvarig skada på sina enheter – vilket mycket väl kan vara fallet om läget avaktiverar Android:s inbyggda värme- och batteribesparingsfunktioner.

Harry Domanski
Harry is an Australian Journalist for TechRadar with an ear to the ground for future tech, and the other in front of a vintage amplifier. He likes stories told in charming ways, and content consumed through massive screens. He also likes to get his hands dirty with the ethics of the tech.