Huawei presenterar sina nya 5G-modem och chip för basstationer

Huaweis planer att påbörja utrullningen av 5G-nätverk har accelererat efter lanseringen av deras nya modem och chip för basstationer, som enligt företaget ska underlätta installationen och möjliggöra ett bredare utbud av applikationer.

Balong 5000 är ett multi-läge chipset som har stöd för 2G, 3G, 4G och 5G på ett och samma chip. Det ska reducera strömförbrukningen och latensen när du växlar mellan olika lägen, samtidigt som det möjliggör ultrasnabba hastigheter på ett flertal olika bandbredder.

Den teoretiska toppen för frekvenser under 6 GHz är 4,6 Gbps och är 6,5 Gbps på mmWave (millimetre Wave).

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Huaweis 5G-chip

Huawei beskriver Balong 5000 som det första chipsetet med stöd för både fristående 5G (som är baserad på 4G-infrastruktur) och fristående 5G (som använder en mjukvarubaserad, disaggregerad nätverksarkitektur).

Under en produktlansering i Peking, avslöjade Huawei att Balong 5000 kommer att kunna användas av operatörer under olika stadier av deras 5G-utrullning. Det kommer dessutom att möjliggöra en rad nya applikationer och tillägg (inte bara mobila bredband), tidigt under livscykeln för nästa generation av nätverk.

"Det kommer att öppna upp många möjligheter och leverera de höghastighetsanslutningar som behövs för en genomgripande intelligens," sa Richard Yu, VD för Huaweis Consumer Business Group.

"Huawei har integrerat en bred uppsättning funktioner på chip, enheter, molntjänster och nätverk. Som ledaren för 5G-eran, kommer vi att bygga vidare på detta för att kunna erbjuda en inspirerad och intelligent upplevelse för våra kunder över hela världen, i alla aspekter av deras liv".

Det Shenzhen-baserade företaget beskrev dessutom ett nytt kärnchip till basstationer för 5G. Huawei Tiangang lovar stöd för ett brett utbud av spektrum, stöd för storskalig integration av aktiva effektförstärkare och passiva antenner, hög datakapacitet och förmågan att kunna kontrollera upp till 64 olika kanaler, tack vare inbyggd intelligens och Beamforming-teknologi.

Tiangang-chipet är dessutom 50 procent mindre, 23 procent lättare och förbrukar 21 procent mindre energi än tidigare generationer av chip. Detta är viktigt för mobiloperatörer, eftersom de har viktbegränsningar de måste ta hänsyn till när de monterar ny utrustning på befintliga stationer. Huawei hävdar dessutom att basstationerna för 5G kommer att ta hälften så lång tid som installationerna av 4G.

Huawei påstår att de redan har skrivit mer än 30 kommersiella kontrakt för 5G och levererat över 25 000 basstationer runtom i världen.

Det är dock ett flertal länder som valt att utesluta den kinesiska leverantören av utrustning för telekommunikation från sin utrullning av 5G, medan vissa andra länder för närvarande överväger åtgärder som skulle begränsa företagets inflytande på deras kommunikationsinfrastruktur. Detta på grund av en oro över den nationella säkerheten.

Den huvudsakliga orsaken till dessa misstankar är den allmänna uppfattningen om att Huawei är kopplad till den kinesiska regeringen och att användningen av företagets utrustning alltså hade inneburit en ökad risk för spionage. Dessa farhågor förstärks av 5G, på grund av den känsliga information dessa nätverk kommer att bära.

Huawei har upprepade gånger förnekat anklagelser om spionage och påpekat att de samarbetar med säkerhetsbyråer över hela världen. De har även poängterat det faktum att de säljer produkter till mer än 500 operatörer i 170 olika länder och aldrig haft några problem.

Steve McCaskill is TechRadar Pro's resident mobile industry expert, covering all aspects of the UK and global news, from operators to service providers and everything in between. He is a former editor of Silicon UK and journalist with over a decade's experience in the technology industry, writing about technology, in particular, telecoms, mobile and sports tech, sports, video games and media.