Hemarbete, kontoret och molnet

Hemmakontor
(Foto: Shutterstock / maryna rodyukova)

I mars meddelade Storbritanniens största bygg- och bostadsförening, Nationwide, att deras 13 000 anställda kunde välja var de ville arbeta från. En undersökning bland anställda visade att 57% ville jobba uteslutande hemifrån, medan 36% ville ha en blandning av arbetstid på kontoret och hemma. I oktober 2020 gick Microsoft ut med sitt mål att erbjuda så mycket flexibilitet som möjligt för sina anställda. Bill Gates förutspådde därefter att mer än hälften av alla arbetsrelaterade resor och mer än 30% av dagarna på kontoret inte skulle återgå till de nivåer de låg på innan pandemin.

Detta är bara två exempel på hur stora organisationer reagerar på konsekvenserna av COVID-19 och hur arbetsplatsen till i stor grad har förändrats. Till exempel noterade verkställande direktör för Nationwide: "Hur vi utför våra jobb är mycket viktigare än var vi utför dem."

Under nedstängningen av samhället, eftersom mycket av kollektivtrafiken har missgynnats och kontoren är för små, har många organisationer insett att de både kan spara pengar och få lyckligare anställda genom att stödja en flexibel arbetslösning, men det betyder inte att vi är på väg mot en komplett hembaserad arbetskraft. Vi är på väg mot en hybridiserad arbetsplats - delvis hemma, delvis på kontoret och med centraliserade mötesplatser. Även om anställda tidigare har haft möjlighet att välja var arbetet ska äga rum, måste arbetsgivare i större utsträckning värdera valen med varandra och skapa strategier för kommunikation och engagemang, så att den nya och mer spridda arbetskraften, samt deras kunder, fortfarande är en samlad enhet. De måste också se till att det nya sättet att arbeta är hållbart på lång sikt.

Om författaren

Divya Wakankar är Head of Digital Communications Solutions hos BICS

Anställda som befinner sig i statiska kontorslandskap är en förutsägbar miljö. Kommunikationssystem är inbyggda, kraven är kända. En arbetskraft som arbetar hemifrån kräver helt andra anslutningslösningar - inte bara när det gäller kommunikation mellan anställda utan också när det gäller kontakt med kunder så att du kan ge god kundservice. Snabba lösningar blev omedelbart efterfrågade när pandemin blossade upp för första gången, men långt in i sjukdomsförloppet har många organisationer fortfarande automatiska telefonsvarare och meddelanden om speciella förhållanden på sina hemsidor. "På grund av COVID-19 kan det ta längre tid att få svar." De har haft över 12 månader på sig att införa smidiga och flexibla lösningar för arbete - det är dags att anpassa sig till den nya vardagen.

Företagen måste införa nya kommunikations- och samarbetstjänster som stöder den flexibla arbetskraften. Dessa måste vara skalbara i båda riktningar, allt baserat på vad som behövs för stunden - och detta måste kunna göras snabbt, så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt. Idag betyder detta i praktiken kommunikationstjänster i molnet. På engelska kallas detta för de "fyra C:na": Conferencing (konferenser), Contact Centres (kontaktcenter), e-Commerce og Unified Communications (e-handel och enhetlig kommunikation, information som görs tillgänglig samtidigt via flera kanaler.)

Intresset och efterfrågan på molnbaserad telefoni och SIP Trunk var hög även innan COVID-19 tvingade fram ändringar i organisationsstrukturer, och tillväxten av molnbaserade konferenstjänster och kontaktcenter innebär att efterfrågan förväntas öka. Prisvärda molnbaserade lösningar är oerhört viktiga för organisationer som vill upprätthålla sömlös kommunikation och samarbete mellan anställda, kunder och försörjningskedjor. Det är också absolut nödvändigt att stödja den enorma ökningen av konsumenter som nu litar på digitala e-handelsplattformar för att skaffa produkter och tjänster, samt ge dem möjlighet att använda kundsupport när de behöver det.

Varumärken som omfattar molnbaserad kommunikation kommer att dra nytta av mer aktiva kunder och mer försäljning. Dessa kommer att leverera produkter via ett antal kanaler och ge kunderna valmöjligheter i hur de vill ha en kundrelation med organisationen, och kommer också sömlöst att glida in i andra relaterade områden, såsom kommunikation relaterad till frakt och engångslösenord inom säkerhet. Molnbaserad flerkanalskommunikation ger ett antal nya möjligheter för skräddarsytt engagemang mellan kund och varumärke.

Det finns också en ökad efterfrågan på högkapacitetstjänster, där lokal hårdvaruinfrastruktur ersätts av molntjänster. Den tidigare trenden för företag var att ha en punkt-till-punkt-anslutning med en enda leverantör av molntjänster. Nu blir det vanligare att använda flera molnleverantörer, eller en hybridlösning, där olika typer av trafik dirigeras till den enskilda molnleverantören eller till datacenter som bäst passar arbetsuppgiften. Om man har flera kontaktpunkter, kan en del arbete och data lagras på AWS, vissa på Microsoft Azure och andra på Google Cloud Platform - dessa organisationer kommer att behöva anslutningar mellan dessa leverantörer för att kunna få en sömlös molnlösning.

Pandemin har visat oss hur viktigt det är att ha effektiva kommunikations- och samarbetestjänster. Om du har god tillgång till molnet blir dessa tjänster mer tillgängliga, effektivare, mer kostnadseffektiva och säkrare. Molnkommunikation har lagt grunden för hur vi kommer att handla i framtiden och hur arbetskraft och kunder kommer att interagera. Molntjänster kommer att fortsätta resan mot ett paradigmskifte inom både näringsverksamhet- och konsumentbeteende. Utmaningen framöver blir att se till att vi får en bra övergång från en traditionell kommunikation till en ny, hållbar och molnbaserad variant.

Amanda Westberg
Content manager

Amanda Westberg älskar allt som har med gaming att göra och skriver gärna om nya spel, streams och e-sport. Som träningsfreak har hon även en förkärlek för smartklockor och håller alltid koll på de senaste modellerna och spännande nya funktioner. Filmer, serier och streamingtjänster ligger också högt upp på hennes topplista på saker att skriva om.