EU planerar officiellt för en digital euro

Europeiska unionens flagga
(Foto: Shutterstock.com)

Nästa stora spelare bland digitala valutor tycks kunna bli Europeiska unionen som har publicerat planer på att lägga ett lagförslag tidigt under 2023. Detta ger Europeiska centralbanken en laglig grund för att arbeta vidare med det.

Värdet för kryptovalutor har ökat enormt över de senaste åren (med några anmärkningsvärda ras längs med vägen) och det tycks som att regeringar och myndigheter runt om i världen har lagt märke till detta och vill erbjuda etablerade lösningar framför alternativa valutor och betalsystem.

"Om inte vi tillfredställer behovet så kommer andra göra det" sa Fabio Panetta, styrelsemedlem i ECB i mitten av november. "Som medlagstiftare så kommer du spela en nyckelroll i förändringar till EUs rättsliga ramar som kan vara nödvändiga för att introducera en digital euro."

Är det en bra ide?

Planerna presenterades ursprungligen av EUs finanschef Mairead McGuinness vid en fintechkonferens. 

Vi kommer behöva se en exakt plan för det EU nu föreslår för att kunna säga säkert, men det finns helt klart fördelar med detta i en allt mer digitaliserad värld.

Enligt ECB så skulle en digital euro vara exakt det. "Den digitala euron skulle fortfarande vara en euro, som en sedel fast digital" säger banken. Det skulle vara en elektronisk variant av pengar som ges ut av Eurosystem (ECB och nationella centralbanker) och som blir tillgänglig för alla medborgare och företag inom unionen."

"En digital euro skulle inte ersätta kontanter utan snarare komplettera dessa. Eurosystem skulle fortsätta att säkerställa att det finns tillgång till kontanter inom euroområdet. En digital euro skulle ge dig ett ytterligare val kring hur du vill betala och göra det lättare att betala, något som bidrar till tillgänglighet och inkludering."

Detta är höga mål, så klart, och att förverkliga de skulle vara svårt. Det faktumet att EU väntar till nästa år med att ens introducera lagliga grunderna för en digital euro visar hur metodiskt arbetet sker.

Efter att kryptovalutor blev vanliga under 2021 så har regeringar och myndigheter runt om i världen gjort ordentliga undersökningar på hur det skulle gå att integrera digitala tekniker inom de egna valutaramarna.

Kina har exempelvis testat en e-CNY under 2022 års olympiska vinterspel i Peking (på bekostnad av officiella sponsorn Visa) trots oro över blockkedjetekniken och ett generellt förbud mot kryptorelaterad aktivitet i landet.

Joakim Ewenson är en prylnörd av rang, älskar att testa produkter och att få berätta om upplevelserna i bild, text och video. Lätt Apple-nörd till vardags men tar sig mer än gärna an alla former av teknik, oavsett vad som finns utanpå såväl innaför skalet.