Arla minskar sina koldioxidutsläpp med 960 ton - per år

Arla planerar att byta ut alla fossilbaserade förpackningar i sitt sortiment till förnybar plast, en förändring de planerar att vara färdiga med till hösten i år. Denna förändring kommer att innefatta allt från skruvkorkarna på mjölkförpackningarna till plastbägarna för créme fraiche. Till och med det aluminium som företaget idag använder för att skydda några av sina livsmedel kommer att bytas ut till ett plastbelagt papper istället. När Arla är klara med detta kommer cirka 230 miljoner av deras förpackningar bestå av näst intill 100 procent förnybart material, där det enda som inte är förnybart är den tryckfärg som används på förpackningarna.

Enorm minskning

För att göra detta möjligt kommer företaget att använda sig av växtbaserad plast tillverkad av sockerrör eller skogsavfall, istället för den plast baserad på råolja som används idag. I praktiken ska detta inte innebära någon skillnad för förpackningarna, då plasten baserad på sockerrör har samma plastmolekyler som den fossilbaserade plasten, där den enda skillnaden är att de har olika kolursprung. Plasten som är baserad på skogsavfall har däremot vissa skillnader med den fossilbaserade plasten, men detta är något som inte gjort någon skillnad under tester.

Arla räknar med att steget över till förnybart material ska minska företagets koldioxidutsläpp från förpackningar med hela 12,6 procent per år, något som innebär 960 ton koldioxid varje år. Samtliga plastförpackningar kommer att kunna återvinnas, lite beroende på vilka återvinningssystem som finns tillgängliga i respektive land, men i Sverige ska detta var möjligt.

Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.