Är 5G farligt?

5G-antenner
(Foto: Christoph Scholz/Flickr)

Ny nätverksteknik möjliggör snabbare nätverksanslutningar, fler nätverksenheter, ett mer omfattande nätverksområde och ett bättre samhälle. Men dessa avancerade möjligheter och framtidsutsikter har inte dominerat debatten kring 5G-anslutningar

När det gäller senaste online-tekniken har diskussionen ofta handlat om konspirationsteorier och påståenden om en dystopisk framtid. När man läser diskussionsforum och sociala mediekanaler blir det snabbt klart att en liten andel av människor faktiskt tror att 5G är ett sätt att kontrollera människors tankar eller att det åtminstone orsakar huvudvärk för vissa människor. Det har också funnits en orsak-och-effekt-relation mellan corona och 5G. Det borde inte behöva sägas, men naturligtvis finns det inga undersökta grunder för sådana påståenden. 

Vetenskapliga fakta har dock inte hindrat människor från att reagera starkt mot 5G-nätverk. Individer och grupper som motsätter sig den nya tekniken har fokuserat på att förstöra antenner och master, att protestera högljutt och, naturligtvis, sprida sina alarmistiska budskap på sociala medier. 

Eftersom 5G är ett så stort samtalsämne så tog vi tjuren vid hornen för att ta reda på om det finns några studier på hälsoskador när det kommer till 5G.

 

Vad är rädslan kring 5G baserat på?

Rädslan för 5G-tekniken är inget nytt fenomen. Redan när 2G introducerades så ifrågasattes tekniken och sades orsaka samma typ av hälsoproblem. Hittills har dock all oro varit obefogad. 

Rädslan för nätverkstekniken baseras oftast på strålningen, det finns dock väldigt signifikanta skillnader mellan olika typer av strålning. Ditt trådlösa hemnätverk är inte farligt, att utsättas för solstrålar i måttlig omfattning är inte farligt, men för intensivt solande kan vara farligt. På andra änden av spektrumet så hittar vi strålningen från Tjernobyl som är livsfarlig. 

Strålning är uppdelat i icke-joniserad strålning och joniserande strålning. 5G-teknik tillhör det tidigare, vilket gör den praktiskt taget ofarlig. Joniserande strålning å andra sidan inkluderar röntgen- och gammastrålar, men de används inte av 5G-nätverk.

(Image credit: Vodafone)

Radiofrekvensgränser

Elektromagnetiska fält kan i teorin orsaka problem, men i praktiken är detta inte fallet. Deras gränsvärden definieras exakt och mycket konservativt i Europeiska unionen. Det finns en betydande säkerhetsmarginal mellan 5G-radiofrekvensen och vävnadsuppvärmningsgränsen.

Gränsvärdena är inte huggna i sten utan studeras ständigt. Aktuell information baseras på rapporter från internationella expertgrupper, däribland International Health Organization. Informationen bygger på tvärvetenskaplig forskning som måste uppfylla exakta kvalitetskriterier. Avgörande är att några av studierna baseras på biologiska cellkulturer där 5G inte har visat sig orsaka hälsoproblem.

I Sverige är det operatörerna som har huvudansvaret för att övervaka gränsvärdena. Kontaktpunkter och basstationer får inte placeras på platser där människor passerar och exponering kan uppstå. Operatörernas verksamhet övervakas av Strålsäkerhetsmyndigheten vars samlade bedömning är att det inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G.  

Funktionalitet hos 5G-nätverk

Det finns ingen anledning att oroa sig för problem orsakade av 5G-nätverk. 3,5 GHz-frekvensbandet som för närvarande används är praktiskt taget detsamma som det som tidigare använts av 2G, 3G och 4G. I princip kan man säg att om du inte haft några problem av de befintliga nätverken, så kommer du inte märka av några problem av 5G-nätverket. 

Det är framförallt basstationer som har varit föremål för kritik och attacker runt om i världen. Det finns dock inga befintliga studier som har visat att de orsakar några förändringar i vävnad eller hälsa. Det är på grund av att överföringseffekten för 5G-basstationer är praktiskt taget densamma som i tidigare generationer av nätverksteknik. 

Det är dock förståeligt att en förändring i överföringstekniken kan orsaka rädsla. Tidigare har strålning haft sin egen sektor, men den så kallade strålningsstrålen är något som 5G är beroende av. Det för att användarna ska kunna få ut så mycket som möjligt från nätverket. Tack vare hastigheten på 5G-nätverket så är utsättningstiden minimal och det finns ingen vetenskaplig forskning om några negativa effekter. 5G-nätverk är dock inte begränsat till 3,5 GHz-bandet. 

I framtiden så kommer utvecklingen också sprida sig till mer glesbefolkade områden. Där kommer ett frekvensband på 1 GHz användas. Det är dock ingenting obekant, det är samma frekvens som används av hastighetsradar från polisen. 

(Image credit: Shutterstock)

Så hur ska vi sammanfatta? 

Det finns ingen anledning att oroa sig för ny online-teknik, utan vi bör snarare se dess potential. Rent tekniskt så skiljer det sig inte mycket från de tidigare 3G- och 4G-näten, den enda skillanden är att det är snabbare och mer avancerat. 

5G-tekniken används redan i Stockholm idag utan att det är någon förändring i hälsostatistiken. 

I Sverige så motverkas många av konspirationsteorierna som sprids av medborgarnas höga utbildningsnivå, det finns inte någon vetenskap som kan backa upp farhågorna. Samtidigt så är kontrollen och tillsynen, inte minst från Strålsäkerhetsmyndigheten, på en väldigt god nivå vilket gör att vi kan vara säkra på att gränsvärdena inte överskrids. Om det skulle uppstå problem så finns det ett protokoll för att göra ändringar snabbt.

Markus Mesiä

Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.