Live från Dreamforce 2023 - AI och pålitlighet är ledorden

Dreamforce i San Francisco
(Foto: Daniel Hessel)

Dreamforce är Salesforce egna event för att visa upp såväl företagets nyheter som att hylla dess användare och låta kunder och partners nätverka med likasinnade. Vad som är temat för året är knappast svårt att gissa. Det är nästan så att Salesforce skulle kunna byta namn till sAIesforce, för vi måste verkligen leta för att hitta någon som inte pratar om AI på ett sätt eller annat här.

Eventet i sig har i år lockat omkring 40 000 deltagare, allt från användare till kunder och partners. En imponerande skara människor helt klart, även om det är betydligt färre än toppnoteringen på 170 000 deltagare strax innan pandemiåren.

Alla är en Einstein på Dreamforce

(Image credit: Daniel Hessel)

AI är ledordet

Även om Salesforce jobbat med AI länge, bland annat genom sin Einstein-tjänst, har det i år blivit den tydliga ledstjärnan för allt de gör. Alla företagets tjänster genomsyras av ett omfamnande av AI. Mest tydligt är nya tjänsten Einstein 1 och alla undertjänster till den som knyter an till de befintliga produkterna.

Även om det finns tusentals appliceringar av AI inom Salesforces produkter kan det kokas ner till två områden som en snabb överblick. Dels handlar det mycket om att förenkla och automatisera hopkopplingen av data från olika källor, oavsett de är inom Salesforce eller externa tjänster. Dels handlar det om att ge fler användare möjlighet till att skapa integrationer och arbetsflöden utan att för den sakens skull behöva vara en utvecklare.

Den senare biten bygger mycket på naturlig språkbehandling, helt enkelt att du kan skriva i en chattprompt vad det är du vill göra och några ögonblick senare ha hela flödet (eller åtminstone en god början) skapad åt dig.

Mycket av det bygger såklart på ChatGPT från Open AI, som Salesforce var tidiga med att fixa ett partnerskap med.

Einstein 1 presenteras på Dreamforce 2023

Alla är en Einstein om de använder Salesforces AI-tjänster (Image credit: Daniel hessel)

Pålitlighet är (också) ledordet

Ett ord som dyker upp nästan lika ofta under presentationerna är “trust”. Helt enkelt hur Salesforce tacklar frågorna kring säkerhet och pålitlighet som uppstår när en AI-tjänst och large language models (LLM) ska hantera känsliga företagsdata och liknande. 

Frågan kring var LLMs får sina kunskaper ifrån har blivit en allt viktigare fråga, med bland annat ett flertal tidningar som har förbjudit exempelvis Open AI från att använda deras sajter för att samla in information. Att mata in företagets egna data i en sådan modell är givetvis en säkerhetsrisk och det är vad Salesforce trycker hårt på.

“Era data är inte vår produkt”, upprepade företagets vd Mark Benioff upprepade gånger under sin inledande keynote. För att understryka det med teknik introducerade de även Einstein Trust Layer. Det är en tjänst som hela tiden kontrollerar data och vem som efterfrågar den för att inga uppgifter ska hamna i fel händer eller användas på ett sätt som bryter mot några regler och riktlinjer.

Pålitlighet är ledordet för Dreamforce 2023

(Image credit: Daniel Hessel)

Hoppfull AI-framtid

Även om risker med AI tas upp på flera ställen här är den generella andan hoppfull. AI är inte här för att ta våra jobb, utan för att vara ett stöd som gör befintliga anställda mer effektiva och som möjliggör att de gör ett bättre jobb.

Flera exempel nämns där företag har börjat använda AI inom Salesforce, vilket lett till mer försäljning och därigenom inneburit att man behövt nyanställa för att hänga med efterfrågan. 

I och med det, och för att det är halva grejen med Dreamforce från start, ligger såklart mycket fokus på Salesforces egna certifieringar och utbildningsplattformen Trailhead. Givetvis är AI en allt större del av utbildningsbiten, där vidareutbildning och nyutbildning inom AI är en allt större del.

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.