Videoströmning i Microsoft Teams kan snart bli bättre

Microsoft Teams
(Foto: Microsoft)

I takt med att företag och organisationer förbereder möjligheterna till hybridarbetsplatser så har möjligheten till livesänd videoström blivit ett viktigt verktyg för att interagera på arbetsplatsen. Detta har fått Microsoft att förvärva Peer5 för att kunna nyttja deras teknik till att förbättra kvalitén på videoströmning i Microsoft Teams.

För att kunna strömma större virtuella event så behövs en pålitlig lösning för videoströmning, eftersom det är något som tar upp extremt mycket bandbredd. På grund av det har många vänt sig till innehållsleveransnätverk (CDN) för att underlätta det egna nätverkets kapacitet.

Eftersom Microsoft Teams blivit en av många företag använt samarbetsverktyg så har även kraven på integrerade lösningar ökat, för att underlätta storskaliga möten och virtuella event. Detta enligt uppgifter i ett blogginlägg från Microsoft Teams-avdelningen.

Med sitt förvärv av Peer5 så kommer Microsoft kunna underlätta för företagens egna nätverk samtidigt som de kan erbjuda högre kvalité på videoströmmen vid möten och virtuella event i Teams.

Förvärvet av Peer5

Peer5 erbjuder en WebRTC-baserad eCDN-lösning som körs i användarens webbläsare för att optimera bandbreddsnyttjandet samtidigt som den avlastar trycket på företagets egna bandbredd. Företaget nyttjar även mesh-nätverksteknik som är självbalanserade och som automatiskt skalar upp utifrån antalet deltagare.

I ett separat blogginlägg där förvärvet presenteras så berättar medgrundare och VD för Peer5, Hadar Weiss, om tekniken och fördelarna med WebRTC när det gäller att strömma virtuella event och storskaliga möten.

"Det fantastiska med WebRTC är att det inte kräver någon installation. Utöver det finns även fördelar ur integritets- och säkerhetsperspektivet, eftersom det körs direkt i webbläsaren. Peer5 är integrerat med videospelaren och blir därmed omedelbart tillgängligt för alla medarbetare inom företaget. Vi utmanar även gränserna ytterligare genom att implementera logik och mekaniker för att anpassa det hela till vilken enhet och vilket nätverk som helst, utan att det kräver några inställningar från användaren."

Även om förvärvet av Peer5 kommer låta Microsoft erbjuda en inbyggd eCDN-tjänst till sina kunder så ska de även fortsätta stödja tredjepartstjänster för eCDN från andra Microsoft-certifierade företag.

Vi kommer troligen få höra mer om hur tekniken från Peer5 kommer påverka och förbättra såväl prestanda som kvalité för videoströmning i Teams i takt med att Microsoft implementerar tekniken i sina tjänster.

Anthony Spadafora

After working with the TechRadar Pro team for the last several years, Anthony is now the security and networking editor at Tom’s Guide where he covers everything from data breaches and ransomware gangs to the best way to cover your whole home or business with Wi-Fi. When not writing, you can find him tinkering with PCs and game consoles, managing cables and upgrading his smart home.