Ericsson tror att införandet av 5G-nätverk kan gå snabbare än tidigare väntat

(Bild: Samsung) (Foto: samsung)

Ericsson tror att införandet av 5G kommer att gå snabbare än vad som tidigare antagits, tack vare den tidiga ankomsten av nätverken och det starka stödet från hårdvarulöverantörer och komponenttillverkare, som hjälper till att accelerera abonnentsiffrorna rejält.

Den svenska tillverkaren av nätverksutrustning förutspår att det kommer att finnas 1,9 miljarder 5G-användare före 2024, något som är 400 miljoner mer än den tidigare uppskattningen från ifjol.

Den omedelbara övergången kommer däremot att gå lite långsammare, där enbart tio miljoner 5G-användare förväntas i slutet av 2019.

Ericsson 5G

Kommersiella nätverk finns för närvarande tillgängliga i USA, Asien och Europa. Ericsson tror att 5G-täckningen kommer att nå 45 procent av världens befolkning inom fem år, en siffra som skulle öka till 65 procent om operatörerna utnyttjar ny teknologi inom spektrumdelning.

Detta gör att operatörer kan sända 4G- och 5G-signaler via samma frekvenser.

"Införandet av 5G har definitivt dragit igång och har gjort det i snabb takt", förklarade Fredrik Jejdling, nätverkschef på Ericsson. "Detta speglar tjänsteleverantörernas och konsumenternas entusiasm för teknologin. 5G kommer att ha en positiv inverkan på människors liv och företag. Samtliga fördelar med 5G kan dock bara utnyttjas med ett stabilt ekosystem där teknologi, reglering, säkerhet och branschpartners alla har en roll att spela".

Det är tänkt att en tredjedel av all mobildata kommer att överföras via 5G inom fem år, men LTE kommer att förbli den dominerande radioteknologin under en tid framöver. Faktum är att utbyggnaden av 5G-nätverk faktiskt kommer att förbättra 4G-tjänster, eftersom de utgör grunden för nästa generation av infrastruktur.

Det är inte heller särskilt överraskande att datatrafiken fortsätter att växa. Trafiken steg med 82 procent under det första kvartalet 2014 och det uppskattas att 131 Exabytes per månad kommer att sändas 2024 i takt med att 5G tar fäste.

Trots Ericssons optimism, är det fortfarande oklart vilken inverkan blockeringen av Huawei kommer att ha på utvecklingen. USA och ett flertal andra länder har uteslutit säljaren från sin utbyggnad av 5G-nätverk och uppmanar andra att göra det samma. Huawei har förnekat alla anklagelser och det finns fortfarande en viss oro bland operatörer kring beslutet att blockera teknologi-jätten, då detta kan leda till högre kostnader, förseningar och minskad innovation. 

Steve McCaskill is TechRadar Pro's resident mobile industry expert, covering all aspects of the UK and global news, from operators to service providers and everything in between. He is a former editor of Silicon UK and journalist with over a decade's experience in the technology industry, writing about technology, in particular, telecoms, mobile and sports tech, sports, video games and media.