Re:Invent: Kone vill göra hissresan personlig.

Kone gör framtidens hissresor
Uppkopplade hissar kan göra hissresan mer personanpassad (Foto: Kone)

En hiss är en hiss, eller hur? Enda gången du egentligen märker av dem är när det är kö till en av dem, eller när de strular. Av förklarliga skäl är det inte riktigt så Kone ser på saken, som har över 1,5 miljoner hissar i drift världen över.

Att digitalisera verksamheten är därför sunt ur flera perspektiv och det är vad företaget har gjort under lång tid. Idag ser de sig som cloud native och sköter stora delar av verksamheten med hjälp av molnet, specifikt många tjänster tillhandahållna av AWS.

Under AWS Re:Invent slog vi oss ner med Maciej Kranz, Executive vice president och  CTO på Kone Technology & innovation, för en pratstund om en digital revolution som sker framför våra ögon utan att vi ser det. 

Hundratusentals uppkopplade hissar

Maciej Kranz, Kone

Maciej Kranz, Executive vice president och CTO på Kone Technology & innovation

(Image credit: Kone)

En av initiativen som kommit ur Kones digitaliseringsresa är tjänsten 24/7 Connected Services.

Kunder som använder tjänsten, som idag innefattar ungefär 20 procent av företagets hissar, kan dra nytta av uppkopplade hissar och en rad fördelar det medger.

Ur ett driftperspektiv innebär det att upp till 70% av eventuella fel kan identifieras proaktivt. På så sätt kan en tekniker skickas ut, med rätt utrustning, innan ett fel ens uppstår. Samma teknik gör även att antalet gånger personer fastnar i en hiss kan halveras.

  - Det gör helt enkelt att hissarna kan köras längre utan större avbrott eller fel, menar Maciej Kranz. Vi har arbetat med 24/7 Connected Services under det senaste årtiondet och kommit väldigt långt i det arbetet.

Ur perspektivet från en användare av hissen följer även en hel del fördelar. People Flow kallar Kone sin teknik för att identifiera hur hissarna används och av hur många. Det leder i sin tur till att hissarna kan optimeras beroende på användarmönster, vilket leder till kortare väntetider för de som använder hissarna.

  - Dels handlar det om att kunna personanpassa hissar efter såväl tillfälliga besökare som dagliga användare, berättar Maciej Kranz. Men det kan användas i fler sammanhang. Ett sjukhus till transporterar tonvis med sängkläder och utrustning varje dag och genom att optimera flödet hos hissarna kan tiden det tar att flytta runt allt minskas drastiskt. Det kan även ge insikter för kontor. Om det visar sig att en stor mängd personer besöker ett visst våningsplan vid vissa tider på dygnet kanske det beror på att kaffemaskinen där är bättre och lösningen för att lätta på hisstrycket helt enkelt är att köpa flera såna kaffemaskiner.

Individanpassade hissturer

Kones kunder kan även dra nytta av Kone Digital Platform för att anpassa hissarna ner på personnivå. Dels kan det handla om att anpassa belysning och musik i hissen till den som åker. Dels kan det användas för att guida användaren, via en app, till rätt hiss som tar denna till rätt ställe. Eftersom hissarna är uppkopplade och vet att användaren är på väg kan rätt hiss alltid stå redo på rätt våning när den behövs.

  - Samtidigt gör molnet vår verksamhet mer effektiv, menar Maciej Kranz. En fastighetsägare kan få hjälp att identifiera om otillåtna föremål, som en moped, tas in i hissen, eller om några bråkar i hissen eller beter sig olämpligt. Genom molnet och edge computing kan vi effektivsera den typen av identifiering och använda oss av snapshots istället för att samla in data varje sekund. Det leder till att vi kan kondensera information och reducera mängden insamlad data med 80-95 % samtidigt som integriteten bevaras och alla GDPR-regler följs.

Det leder även till nya innovationer på andra håll. Under pandemin användes tekniken för att underlätta för människor att hålla avstånd exempelvis. Den används även för automatiska leveranser med hjälp av robotar, som snabbt och enkelt kan hitta rätt genom att kommunicera med Kone Digital Platform.

Målet för Kones sida är att kunna expandera sina digitala tjänster till alla sina hissar. För att kunna göra det krävs enorm skalbarhet av systemen, vilket ledde till ett samarbete med AWS. För att snabbt kunna implementera nya tjänster och skala upp för att fungera med de enorma antalet hissar har Kone implementerat en lösning med (bland annat) AWS IoT Core och IoT Device Management, AWS Lambda och AWS Step Functions.

  - Skalbarheten var ett av huvudskälen till att vi valde AWS, förklarar Maciej Kranz. Vi är aktiva i över 65 länder och sköter om 1,5 miljoner hissar så att kunna anpassa vårt digitala erbjudande till det var absolut nödvändigt. En annan viktig aspekt är att vi kunnat ha ett nära samarbete med AWS IoT-team för att kunna utveckla våra tjänster gemensamt. Samtidigt kan det låta klyschigt, men de är verkligen kundfokuserade. Istället för långa ledtider händer det saker fort efter att vi efterfrågat något.

Styr hissen med tankekraft

Med skalbarhet och snabba implementationer kommer såklart även möjligheten att påskynda innovationer. Här handlar det faktiskt inte så mycket om att se vad framtiden kan ha att erbjuda, utan att faktiskt implementera framtidens hissbruk redan nu. I första hand genom att utöka Kone Digital Platform till flera byggnader för att hjälpa såväl fastighetsägare som brukare av hissarna, men också för att underlätta tidigare nämnda leverans av varor till exempelvis boende i ett höghuskomplex.

  - Även här drar vi nytta av de tjänster AWS erbjuder, säger Maciej Kranz. Med deras Twin Maker kan vi skapa digitala versioner av byggnader för att bättre kunna förutse och optimera flöden av både personer och transporter.

Samtidigt betyder det inte att framtidstänket och innovationen står still för det. Kone har bland annat visat upp ett koncept där hissar kan styras genom tankekraft. Konceptet har visats upp, med hjälp av en hjälmliknande tingest för att visa att det fungerar. Här handlar det mer om hur vi som användare ser på hjälmbäranden (eller implantat av chip) snarare än att tekniken inte är där. 

Men vem vet, kanske blir det här en av många tilläggsfunktioner för den snara framtid då vi alla ändå kommer bära augmented reality-glasögon på näsan dagarna i ända?

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.