Krönika: Svenska företag flyttar från molnet – skapar behov av en exitstrategi

Veeam BaaS och DRaaS illustrerat
Krönika av Victor Engelbrecht Dohlmann på Veeam (Foto: Veeam)

Victor Engelbrecht Dohlmann, Senior Regional Director Nordics, Veeam

(Image credit: Veeam)

Victor Engelbrecht Dohlmann, Senior Regional Director Nordics, Veeam

Världen har de senaste åren karaktäriserats av flera stora utmaningar och förändringar med pandemin, det försämrade säkerhetsläget, den höga inflationen, stora leveransproblem och ökade energipriser, för att bara nämna några exempel. I denna verklighet tvingas företag anpassa sig och många verksamheter har börjat omvärdera sin IT-infrastruktur och göra den mindre beroende av molnet.

Den digitala världen är i mångt och mycket en återspegling av världen och de digitala lösningarna måste kunna adressera de utmaningar vi ställs inför för att fylla en funktion. Företag har länge efterfrågat mer flexibilitet, och molnlösningar har gett verksamheter precis detta med sina skalbara funktioner. Under ett bra tag pratade man om ”Cloud First”, vilket helt enkelt betydde att molnbaserad teknik skulle övervägas före all annan teknik. Tiderna förändras dock, och om vi ser på resultaten från Veeams Cloud Protection Trends Report 2023 kan vi konstatera att 88 procent av respondenterna i undersökningen tar tillbaka arbetslaster från molnet till sitt eget datacenter av en eller flera anledningar. Enligt rapporten kan det exempelvis bero på utveckling, kostnads-/prestandaoptimering eller katastrofåterställning. Detta är en tydlig förändring och belyser behovet av moderna dataskyddsstrategier för att säkerställa konsekventa skydd och möjligheten att migrera, när arbetslaster flyttas från datacentret till molnet, från molnet till datacentret eller från ett moln till ett annat moln.

Varför har molnet blivit en tankeställare?

Övriga orsaker till att verksamheter omvärderar sina molnlösningar har helt enkelt med värdet av data och information att göra. Värdet har ökat och blivit en riktig handelsvara för cyberkriminella, vilket inte minst bekräftas när hela 72 procent av de undersökta verksamheterna delvis eller helt har fått sin säkerhetskopierade data attackerad. Vidare är diskussionen om vem som ansvarar för skyddet av molndata en het potatis, särskilt när det gäller Office 365. Självklart skyddar Microsoft sin infrastruktur och håller den uppdaterad, men du ansvarar själv för säkerhetskopiering av dina molndata, och detta får vissa företag att tänka till kring molnanvändningen i stort.

Givet det ansträngda ekonomiska läget vill färre företag skriva på långa kontrakt med molnleverantörer, och vill i stället köpa färre tjänster och sköta mer av IT-infrastrukturen på egen hand. Detta kan dock bli en kostsam historia eftersom det råder stor kompetensbrist inom IT-branschen. Företag använder idag så många olika plattformar att det är svårt att hitta personal som pratar alla de utvecklingsspråk som verksamheten behöver. I längden kan det därför bli billigare att outsourca sin infrastruktur.

I min roll ser jag ofta hur tanken om Cloud First lever kvar hos många företagsledningar, samtidigt som IT-avdelningar är mer skeptiska till att använda molnet till allt, för att kunna garantera styrning och regelefterlevnad. Denna osämja påverkar också i vilken utsträckning verksamheter väljer att använda molnlösningar.

Låt inte exitstrategin bli en efterkonstruktion

Affärsstrategierna förändras och molnet är inte svaret på alla frågor. För verksamheter som har större delen av sin infrastruktur i molnet skapar detta ett behov av en exitstrategi för molnet, för att bygga in flexibilitet när affärsbehoven förändras och för att smidigt kunna byta leverantör eller flytta tillbaka till datacentret utan dataförluster och större driftstopp. Precis som med alla aspekter av en resiliensplan kan en sådan strategi inte vara en efterkonstruktion, utan bör ingå i planeringen från början för att öka verksamhetens affärskontinuitet och förhindra att man blir helt låst till en leverantör. Om din verksamhet använder molnlösningar utan att ha en sådan exitstrategi på plats bör du se till att utveckla en sådan strategi snarast för att öka kontrollen av dina data, stärka kontinuiteten och undvika inlåsning hos en leverantör.

Victor Engelbrecht Dohlmann, Senior Regional Director Nordics, Veeam

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.