Krönika: Snabbare väg mot eldrift – 4 tips för företagare

Chargepoint elbilsladdare vid parkering
Chargepoint - 4 tips för elbilar hos företag (Foto: Chargepoint)

Antti Vainio, Nordic Policy Manager, ChargePoint

(Image credit: Chargepoint)

Antti Vainio, Nordic Policy Manager, ChargePoint

Nyss avslutades FNs stora klimattoppmöte, och det står klart att vi behöver påskynda klimatomställningen. Från och med 2035 så måste alla nya bilar och skåpbilar som säljs i EU vara utsläppsfria. Den svenska regeringens nya budget innehåller betydande satsningar på laddinfrastruktur och elektrifiering. Men fler åtgärder behövs. Det som då känns hoppingivande är att se hur näringslivet och svenska företag satsar på att minska sina utsläpp.

Utsläppsproblemen är extra påtagliga inom transportsektorn, som stod för ungefär en fjärdedel av EU:s totala koldioxidutsläpp under 2019, varav hela 71,7 procent kom från vägtransporter. Samtidigt ser vi i samtal med våra kunder och andra företag att viljan att bidra till transportsektorns omställning och elektrifiering är stor. Företag inom handels- och besöksnäringen vill erbjuda laddmöjligheter till sina kunder, företag inom industrin vill minska sina utsläpp för att vara konkurrenskraftiga och flera företag inser att för att vara attraktiva arbetsgivare behöver de underlätta för sina anställda att ladda på jobbet. PostNord till exempel har nyss meddelat att företaget satsar 1,2 miljarder kronor på fordonsflottan för att bli klimatneutrala redan 2030. 

Det är dock inte helt lätt för enskilda företag att veta vad de själva kan göra för att snabba på elektrifieringsprocessen och samtidigt skapa lönsamhet.

 1. Skapa en laddinfrastruktur för ditt företag
  Alla företag med parkeringsplatser kan erbjuda kunder och anställda möjlighet att ladda sin bil i anslutning till företagets område. Om du driver ett hotell eller en restaurang, så kan det ge dig en konkurrensfördel att kunna erbjuda laddning på plats. Det är även ett plus för kommersiella hyresvärdar som vill få företag att välja deras kontorslokaler för sin verksamhet. Många företag verkar i områden som är perfekt positionerade för att bidra till att göra sina lokalsamhällen mer hållbara – oavsett om det handlar om innerstäder eller mindre orter. Behovet av flera laddstationer är stort i hela landet.
 2. Att ladda bilen är inte samma sak som att tanka den
  Företag bör vara medvetna om att laddning av ett elfordon är fundamentalt annorlunda än att tanka en bil med förbränningsmotor. I stället för att leva kvar i det gamla tankesättet att uppsöka en bensinstation först när bensinmätaren börjar närma sig rött, så bör företag och elfordonsförare snarare se på sina fordon som en mobiltelefon, vars batteri ofta laddas upp under natten och sedan fylls på då och då under dagen - vid behov. Samma synsätt bör gälla när det handlar om elfordonsladdning. Med smart laddning kan den optimala tajmingen för laddning, avseende användning och elpris, säkerställas. Elbilsförare vill inte parkera för att ladda, de vill ladda där de parkerar.
  Detta betyder att laddstationer alltid måste finnas tillgängliga, oavsett om du befinner dig hemma, på kontoret eller vid snabbköpet. Företag kan därför kartlägga kör- och laddningsbeteenden för att välja ut de lämpligaste platserna att upprätta laddplatser på, med fokus på lättillgänglighet.
 3. Tänk på laddningsupplevelsen 
  Det räcker inte med att bara installera laddstationer. För att säkerställa att förare fortsätter att komma tillbaka till ditt företag, så bör du även fokusera på att deras laddningsupplevelse ska vara positiv. Är laddstationerna lättillgängliga, väl upplysta och säkra? Håller laddaren en hög kvalitet med smarta funktioner och en hög tillförlitlighet? Finns det viktiga faciliteter i närheten - det är inte för inte som idealiska och populära laddningsplatser runt om i landet inkluderar till exempel bensinstationer, stormarknader, köpcentrum och hotell.
 4. Dela med dig av dina kunskaper
  Till sist: gör din röst hörd. Dela insikter med nationella och lokala myndigheter om hur möjligheterna till elbilsladdning kan främjas och utökas, och tala även med andra lokala entreprenörer. Använd din röst för att främja policyer som möjliggör elbilsladdning. Förändring kommer inte genom att vänta, utan genom gemensamma ansträngningar för en renare värld!

Antti Vainio, Nordic Policy Manager, ChargePoint

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.