Windows 11 är lockande men få är ännu villiga att betala för det

En kvinna med Windows 11 i tankarna
(Foto: Shutterstock / Dean Drobot / Microsoft)

Majoriteten av alla kommer troligen inte vara intresserade av att köpa en ny enhet för att byta till Windows 11, trots de prestandaförbättringar och nya funktioner som operativsystemet erbjuder.

Enligt en undersökning med ett tusental tillfrågade via tjänsten OnePulse som utförts för TechRadar Pro så är endast 14,6% av amerikanerna som deltagit intresserade av att köpa en ny enhet för Windows 11 innan året är slut. För britterna är siffran ännu lägre, med 12,4% som säger att de kommer köpa en ny enhet.

En något större andel, 22,6%, tror att de kommer köpa en ny surfplatta, bärbar eller stationär dator med Windows 11 under 2022 istället. Av de som svarat anger hela 42% att de troligen kommer behålla sin nuvarande enhet och uppgradera till Windows 11 vid ett senare tillfälle istället.

Tidiga användare av Windows 11

Även om våra uppgifter visar att många är nyfikna på de prestandaförbättringar som erbjuds i Windows 11 så väl som ny funktionalitet, så är konsensus bland experter att det kan vara klokt att avvakta med uppgraderingen.

Utöver det så finns även ett antal buggar som dykt upp i samband med den första offentliga versionen, bland annat några som påverkar användare som har processorer från AMD i sina datorer.

Analytiker hos Gartner säger även att många applikationer ännu inte optimerats fullt ut för det nya operativsystemet och att användare riskerar att drabbas av oväntade problem som kan bero på hårdvarukompatibilitet, även för enheter som skall vara godkända enligt de hårdvarukrav som publicerats.

Under kommande år så kommer Microsoft även göra ett antal förbättringar vad gäller användarupplevelsen i Windows 11, baserat på den feedback de nu får av tidiga användare. Detta innebär att om man hoppar på det nya systemet redan nu så riskerar man att drabbas av ytterligare inlärningskurvor längre fram.

Undersökningen visar även att många tycks lyssna på de brasklappar som lagts fram. När de svarande tillfrågats om vad första intrycket av Windows 11 är så säger en majoritet, 51,6%, att de är positiva till det nya systemet. Endast 8,1% svarar att de är negativt inställda till det hela och omkring 40% är neutralt inställda till Windows 11, något som tyder på att de avvaktar med att göra sin bedömning tills dess att Windows 11 har mognat ytterligare.

Huruvida Windows 11 kan bedömas vara en succé eller ej kan inte avgöras än på länge och framförallt inte innan Microsoft har levererat sina första större uppdateringar. Tidiga tecken visar på att många är villiga att ge Windows 11 tid för att uppfylla sin fulla potential men risken är att tålamodet tar slut om problemen fortsätter alltför länge in på 2022.

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.