Putin vill ha sitt eget privata internet

Bild: iStockPhoto

En ny rysk lag kan snart komma att isolera landets Runet från resten av internet, i ett försök att strama till greppet på informationen som flödar in och ut genom landet.

En ny proposition, som stöds av president Vladimir Putin och Moskvas lagstiftare, drivs för närvarande genom parlamentet och skulle skapa en slags ensam kommandostation, från vilken lokala myndigheter skulle kunna hantera och till och med stoppa information som flödar på internet från att komma in i landet.

Landets så kallade "Sovereign Internet"-proposition beskrivs av Putin som ett defensivt svar på Trump-administrationens nya cyberstrategi, som skulle göra det möjligt för USA att inleda offensiva åtgärder mot Ryssland och andra nationer som är kända för att ägna sig åt skändliga aktiviteter online.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Andrei Soldatov, som är författare av "The Red Web: The Kremlin's Wars on the Internet", berättade för Bloomberg att han tror att lagens syfte inte har att göra med utländska hot, utan handlar mer om att dämpa en civil oro. Han säger:

"Den här lagen handlar inte om utländska hot eller att banna Facebook och Google, något som Ryssland redan kan göra juridiskt sett. Det handlar om att kunna blockera en viss typ av trafik inom särskilda områden under oroliga tider."

Ryskt internet

Lagen är fortfarande bara ett förslag och skrevs delvis av KGB-veteranen Andrei Lugovoi, som är efterlyst i Storbritannien då han är misstänkt för mordet på en agent. Det är faktiskt en blandning av flera förslag, varav några har varit under utveckling i flera års tid.

Enligt Putin är det slutgiltiga målet att säkerställa att Runet fortsätter att fungera, även om USA skulle försöka blockera ut Ryssland från att komma åt resten av internet.

Om lagen går igenom, skulle landet installera speciella boxar med spårningsprogram på de tusentals utbytespunkter som länkar dem till resten av internet. Dessa enheter skulle mata data till ett center, där regulatorer skulle analysera webbtrafik och omdirigera trafik de anser vara olämpliga för den ryska befolkningen.

Rysk censur har blivit allt strängare under de senaste åren och om Putin får sin vilja igenom, kommer landets internet snart att likna det i Kina, där tillgång till den externa webben blockeras av den Kinesiska brandväggen.

Via Bloomberg

Anthony Spadafora

After working with the TechRadar Pro team for the last several years, Anthony is now the security and networking editor at Tom’s Guide where he covers everything from data breaches and ransomware gangs to the best way to cover your whole home or business with Wi-Fi. When not writing, you can find him tinkering with PCs and game consoles, managing cables and upgrading his smart home.