Ericsson stämmer Apple i patent-strid kring 5G

iPhone 13
(Foto: TechRadar)

Ericsson har vidtagit rättsliga åtgärder mot Apple i ett försök att förmå iPhone-tillverkaren att betala mer rimliga summor för de patent kring 5G som berörs.

Standards Essential Patents (SEPs) är uppfinningar som har bidragit till industristandarder, som exempelvis 5G, och som kan användas av alla under förutsättning att de betalar rimlig ersättning för det privilegiet. De priserna kallas FRAND eller Fair, Reasonable and Non-discriminatory.

Detta innebär att alla som använder SEP i någon utsträckning i sin produkt betalar avgifter till ägaren av patentet. Vissa företag med en stor portfölj av SEPs har ofta avgiftstak för att undvika rättsliga tvister, något som inte är ovanligt bland större tillverkare.

Ericssons patent

Exempelvis har Huawei ett tak på $2,50 (cirka 20 kr) och Nokia $3,57 (cirka 30 kr) per enhet.

Ericsson och Apple har klarat av rättsliga tvister förr, kanske mest minnesvärt under 2015 då motsättningarna resulterade i ett sju år långt avtal som går ut under 2022. Under den tvisten hävdade Apple att företagets enheter inte gör intrång på Ericssons patent, att patenten i fråga inte var väsentliga och att Ericssons avgiftskrav var för höga.

Mer specifikt ansåg Apple att avgifterna skulle beräknas beroende på värdet utav den komponent som använde tekniken istället för enhetens totala värde.

Enligt den stämning Ericsson lämnade in i Texas så påstår Ericsson att Apple fortfarande vill använda sin egna metodik för att avgöra vilka enskilda patent som är SEP, vilka som är giltiga och vilka som är utsatta för intrång.

Enligt Ericsson så är detta sätt att se på det hela endast ett sätt att undvika att betala rimlig ersättning och att helt ignorera den praxis som brukar finnas mellan olika företag.

En talesperson för Ericsson säger till TechRadar Pro följande: "Den 4 oktober 2021 har Ericsson begärt av USAs District Court i Texas östra distrikt en deklaration om att de i sina förhandlingar med Apple har levt upp till sina åtaganden kring FRAND samt alla andra lagar och regler som rör villkoren i Ericssons och Apples potentiella licens."

"För ledande företag inom teknikområdet som Ericsson är det oerhört viktigt att rimlig och rätt ersättning utgår för att täcka de omfattande investeringar som redan gjorts inom utveckling och framtagande av de patent som berörs. Detta för att säkerställa framtida innovation och framgångar för öppna standarder."

"Det är ett pågående ärende och Ericsson kommer inte göra några ytterligare uttalanden kring ärendet i nuläget."

Apple i sin tur har ännu inte svarat på de frågor som skickats från TechRadar Pro.

  • Vad är 5G? Vår guide tar upp hur tekniken fungerar och vad det betyder för dig som använder den.
  • Bästa 5G-mobilerna just nu, vi har hela listan.
  • En 5G-mobil behöver ett 5G-abonnemang, vi listar toppvalen just nu.

Joakim Ewenson är en prylnörd av rang, älskar att testa produkter och att få berätta om upplevelserna i bild, text och video. Lätt Apple-nörd till vardags men tar sig mer än gärna an alla former av teknik, oavsett vad som finns utanpå såväl innaför skalet.