Säkerhetskopiering och återställning: allt handlar om timing

 IT-tekniker på sin dator i serverrummet
(Foto: Synology)

När organisationer inser värdet av sin data blir bästa praxis för att hantera denna allt viktigare. Trots detta finns det många sofistikerade lösningar som fortfarande är relativt okända – inklusive timing.

Många som arbetar med IT vet hur viktigt det är att testa återställningen av sin säkerhetskopierade data, det vill säga att simulera en olycka för att sedan föra tillbaka de sparade uppgifterna i databaser och program. Denna enkla övning har hjälpt organisationer att undvika en situation där de lämnas med oanvändbar data när de behöver den som mest.

Vad mer behöver organisationer överväga när det kommer till säkerhetskopiering och återställning? En sak som många missar är versionshantering och att ha en policy för hur länge de ska behålla en säkerhetskopia.

Versionshantering och policyer

Vanligtvis görs flera säkerhetskopior för en viss tidsperiod, till exempel en daglig kopia för varje dag den senaste veckan eller månaden. Hur frekvent detta görs beror främst på hur oftast data ändras och hur viktig den är för verksamheten.

Det framstår endast som logiskt att öka antalet kopior där fler ändringar görs och där en missad version kan skapa problem om man behöver återställa sin data. En kreativ byrå som jobbar med visuella effekter borde till exempel göra en kopia varje timme. Detta betyder dock att materialet för varje version tar upp en stor mängd utrymme. Därför är det viktigt att justera sin policy för hur många och vilka versioner som ska sparas på längre sikt. Detta resulterar oftast i 24 versioner för det senaste dygnet, en version per dag för den senaste veckan, en version per vecka under den senaste månaden, 12 versioner för det senaste året, osv.

"En ambitiös policy säkerhetskopior ökar chansen för återställning vid till exempel ransomware. Om du upptäcker ett problem i din säkerhetskopia kan du gå tillbaka tills du hittar felfri data", säger Jeremie Francois som arbetar med affärsutveckling på Synology. "Systemet kan indikera när stora mängder data plötsligt ändras, vilket kan innebära att det skett en ransomware-attack och att någon krypterat dina filer."

En ambitiös policy säkerhetskopior ökar chansen för återställning

Jeremie Francois, Synology

Vikten av detta framstår tydligt i en färsk rapport från Coveware: den genomsnittliga betalningen vid ransomware-attacker ökade med 100 % procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2019 till 84 116 USD (cirka 720 000 kr). Avsevärt mycket dyrare än en anständig NAS-lösning med inbyggd säkerhetskopiering för att skydda din verksamhets data.

Om det endast finns säkerhetskopior för en viss period eller tidsserie har förmodligen alla samma problem. Tidsstrukturerad kopiering ökar chanserna för återställning av data. Ju äldre versioner som finns, desto större är sannolikheten att du kan återställa data från före ransomware-attacken och undvika en ekonomisk katastrof.

Gömda kostnader och ”bit-rot”

Människor i datacenter

(Image credit: Synology)

En annan viktig uppgift är att kontrollera säkerhetskopians integritet samt att säkerställa att du kan läsa din data. Detta kan – och bör – göras både på den primära lagringsplatsen och på säkerhetskopian. När IT-administratörer ställer in en Synology rekommenderar vi att de använder BTRFS, ett modernt filsystem med avancerade funktioner för att upptäcka korrupt bakgrundsdata (bit-rot). Filsystemet kan till och med försöka laga din korrupta data – eller åtminstone meddela dig att den behöver återställas. Synology Backup-verktyg ger dig istället möjligheten att schemalägga regelbundna integritetskontroller. På så vis kan du fixa eller, i värsta fall, börja en ny säkerhetskopia före olyckan är framme.

Det finns en sak till att tänka på när det kommer till säkerhetskopiering och återställning. När du använder en molntjänst är det lätt att glömma bort vad målet är: att kunna återställa data inom en rimlig tid om olyckan är framme, inte bara att ha en kopia sparad någonstans.

"Att ha en säkerhetskopia i molnet kan verka frestande, men många organisationer överväger ofta inte hela processen, vilket inkluderar att återställa sin data", säger Jeremie Francois. "Det blir lätt att man väljer en billig molntjänst utan att undersöka vad de har för policy för återställning. När dessa används för arkivering räknar man ofta inte in kostnaden för sin återställning. Standardtiden för återställning kan dessutom vara en veckas tid – eller en dag till en avsevärt högre kostnad."

Vad kan man göra åt detta? När du har räknat ut din kostnad baserat på de faktiska siffrorna, se till att du endast använder "arkiveringstjänster" för data som du aldrig kommer att behöva med en gång. Det kan även vara värt att överväga att ha ett andra system på plats eller att förvara viktig data i ett lokalt datacenter.

En studie av Spiceworks visar varför du bör ha en ambitiös säkerhetskopiering- och återställningsprocess: 27 % av organisationer rapporterade direkta förluster till följd av minst en störning i deras IT-tjänster:

  • 59 % av dem uppskattade att de förlorat upp till 10 000 USD
  • 31 % av dem uppskattade att de förlorat 10 000–100 000 USD
  • 10 % av dem uppskattade att de förlorat över 100 000 USD

Hårdvara och mjukvara: allt i ett-lösning

Synology server room

(Image credit: Synology)

När du tänker på en säkerhetskopieringsstrategi är det lätt att endast fokusera på mjukvara och glömma bort hårdvaran. Båda spelar dock en viktig roll

– ju tätare integration, desto bättre prestanda. En komplett lösning bör ha flexibel schemaläggning och enkelt policyskapande. Den bör även ge adekvat prestanda, både vad gäller hur snabbt återställningar kan göras och när det kommer deduplicering – det är inte ovanligt att dagens företag har en deduplicering av säkerhetskopior på över 50 %.Tätt integrerad mjuk- och hårdvara ger Synology bättre kontroll över utvecklingsprocessen och låter dem öka kvalitet och prestanda i deras lösningar för säkerhetskopiering och återställning.

"Vi har lagt mycket tid på att utveckla mjukvara för säkerhetskopiering. Resultatet är en integrerad lösning som ger oss full kontroll och en mjukvara som kan möta olika krav från våra kunder. Det är viktigt att notera att vi inte tar betalt för mjukvaran för återställning vid olyckor. Vi vill inte att mjukvarulicenser ska vara ett hinder för att skapa fungerande lösningar för säkerhetskopiering och återställningar. Detta är extra viktigt när det kommer till små och medelstora företag", säger Jeremie Francois.

Ett exempel är IVAR Studios som genererar stora mängder data i sina projekt åt välkända varumärken, såsom National Geographic och Nikon. De producerar 360-videor med hjälp av flera videokameror, vilket ger minst sex gånger mer data än vid traditionell videoproduktion. Säkerhetskopiering har därför blivit ett heltidsjobb.

Utöver sin säkerhetskopiering har IVAR kunnat förbättra sitt arbetsflöde ytterligare med hjälp av snabba nätverkskort, vilket tagit dem från ensiffriga Gbit/s till 20 Gbit/s över nätverket. IVAR Studios kan nu erbjuda en kostnadseffektiv lösning för videoredigering samt säkerhetskopiering med endast två Synology-enheter och enkel återställning tack vare mjukvaran för säkerhetskopiering.